Novinky

Fotopasce odhaľujú páchateľov

Na ul.Chalúpkovej v našom meste fotopasca odhalila p.Dávida, ako vynáša vedľa kontajnerov nadrozmerný náklad, ktorý patrí do zberného dvora. Týmto činom porušil Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2018  o nakladaní s komunálnými a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Čadca. Páchateľovi bola udelená bloková pokuta vo... Celý článok

Pripomenuli sme si 30.rokov od vzniku Mestskej polície Čadca

V stredu 6. októbra 2021 sa vo veľkej zasadačke mestského úradu v Čadci uskutočnila slávnosť pri príležitosti 30. výročia vzniku Mestskej polície v Čadci. Za vedenie mesta sa slávnosti zúčastnili primátor mesta Milan Gura, zástupkyňa primátora Xénia Šurhaňáková a prednosta úradu Jaroslav Ha... Celý článok

Slovenská sporiteľňa upozorňuje na podvodné e-maily a SMS-ky

Slovenská sporiteľňa upozorňuje na podvodné e-maily a SMS-ky, ktorými sa podvodníci snažia získať prístupové heslá k elektronickému bankovníctvu klientov. Súčasne aj na falošnú webstránku, ktorá vzbudzuje dojem, že ide o skutočnú prihlasovaciu stránku do Georgea od Slovenskej sporiteľne. Up... Celý článok

Mladí dobrovoľníci bojujú proti šikanovaniu na školách

Štyria mladí a ambiciózni študenti Gymnázia v Čadci ako aj aktívni členovia  klubu mládeže Mestskej polície Čadca na základe úspešného projektu Erazmus + mali možnosť  zúčastniť sa  na medzinárodnom  tréningu  mládeže, kde spolu s ďalšími mladými zo Španielska, Turecka,Srbska a Macedónska sedem d... Celý článok

Letný vzdelávací tábor " Záchranárik" pre deti do 12 rokov

Mestská polícia Čadca pripravila už 4.ročník letného vzdelávacieho tábora  „ Záchranárik“, ktorý sa teší obrovskému záujmu. Tento rok si deti mohli užiť pobyt v penzióne Gajúz v Oščadnici, kde hlavnou podstatou tohto tábora pre deti  je priblíženie práce všetkých záchranných zložiek. Aj tento r... Celý článok

Stratili ste doklady? Ako postupovať?

Pokiaľ došlo ku krádeži alebo k strate vašich dokladov, je dôležité túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť na polícii. Včasným nahlásením tak môžete zabrániť jeho zneužitiu. Čo robiť v prípade straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu? Ak ste stratili alebo vám ukradli občiansky preukaz, prvý krok, ktorý je potre... Celý článok

Vrátil nájdenú tašku s 2.tisíc eurami

Dobrí ľudia stále existujú. Dňa 30.7.2021 o 6:40 hod. doniesol na Mestskú políciu Čadca pán Milan K. z Ul.Bernolákovej v Čadci nájdenú tašku s dokladmi a finančnou hotovosťou okolo 2.tísíc eur. Bol nájdený majiteľ podľa dokladov, ktorý si nájdenú vec osobne prevzal.