Novinky

Deň zeme na mestskej polícií

Dňa 23.04.2015 sme si aj na mestskej polícií pripomenuli Deň zeme a zapojili sa do čistenia okolia na ulici Slovenských Dobrovoľníkov. Natreli sme časť strechy na budove mestskej polície , zábradlie na tejto ulici, reklamnú vývesku, vyčistili chodníky od buriny, pozametali schodisko až k Všeobecnej úverovej banke. Do dňa... Celý článok

Správa o stave verejného poriadku za rok 2014

Poslanci na zastupiteľstve 26.3.2015 prerokovali a schválili správu o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2014.Správa vychádza z prijatého dokumentu BEZPEČNÉ MESTO ČADCA pre roky 2006 - 2015. Cieľom je eliminovať protispoločenskú činnosť a zabezpečovať v rámci možnosti a finančného krytia trvalo... Celý článok

Kamerový systém opäť pomohol odhaliť páchateľa

Dňa 22.03.2015 v čase o 01:30 hod. bola hliadkou Mestskej polície  Čadca zistená poškodená vitrína v prevádzke Sklo Dekor na pešej zóne. Objasňovaním za pomoci kamerového systému bolo zistené, že uvedeného skutku sa dopustil  22. ročný Jaroslav H. z obce Raková. Menovaný sa k skutku doznal, uhradil spôs... Celý článok

Preventívne aktivity proti rôznym formám násilia

Mesto Čadca  je svojou anonymitou vhodným prostredím na delikventné a kriminálne správanie. Nie je ničím výnimočný víkend v nočných uliciach, kde neustále prebiehajú rôzne bitky agresívnych skupín proti sebe, alebo aj proti etnicky iným skupinám. „ Vystúp z bludného kruhu a  netoleruj žiadne formy nás... Celý článok

Kamerový systém odhalil lúpežné prepadnutie

Dňa 1.3.2015 o 19:55 hod. požiadala hliadka obvodného oddelenia policajného zboru v Čadci o súčinnosť pri pátraní po podozrivej osobe, ktorá mala na Námestí Slobody  lúpežne prepadnúť ženu a odcudziť  jej kabelku.  Následne pomocou kamerového záznamového systému Mestskej polície Čadca bola podozrivá osoba z... Celý článok

Upozornenie pre občanov

Vážení občania, touto cestou Vás chceme upozorniť na nevhodné parkovanie v križovatkách, v blízkosti zberných smetných nádob a pod. a to  najmä  na sídlisku Kyčerka. Zlým parkovaním  ohrozujete ostatných účastníkov cestnej premávky, vystavujte  sa poškodeniu vlastného majetku ako i majetku iných občanov. Mnohokrát nie je možn... Celý článok

Návšteva resocializačného strediska Provital o.z. Koš

Počas polročných prázdnin sme s dobrovoľníkmi klubu mládeže Mestskej polície Čadca navštívili resocializačné zariadenie Provital o.z. v Koši pri Prievidzi. Hlavným cieľom tohto občianskeho združenia je doliečovanie drogovo závislých plnoletých fyzických osôb formou pobytovej resocializácie. Resocia... Celý článok