Novinky

Zachránený mladý ľudský život

V sobotu 25.7.2015 ráno o 7:13 hod. na centrálu Mestskej polície Čadca oznámil anonymný občan, že na  železničnej trati pri moste pred Šerikovým okruhom sedí v koľajisku mladý chlapec. Hliadka okamžite prišla na miesto, kde našla 21-ročného mladíka Patrika K. z Krásna nad Kysucou, ktorý chcel spáchať samovraždu. Menovan... Celý článok

Priestupky za pol hodiny v rannej Čadci

Vandalizmus v rannej Čadci najmä z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu sa stále opakuje. Okrem bitiek a výtržníctva mestská polícia rieši znečistenia verejného poriadku, vzbudzovanie verejného pohoršenia, rušenie nočného kľudu, priestupky proti majetku a pod. Úplne predchádzať takému vandalizmu sa samozrejm... Celý článok

O dopravnú výchovu je stále väčší záujem

Na detskom dopravnom ihrisku na sídlisku Žarec sme ukončili ďalší vzdelávací cyklus teoretického a praktického vzdelávania detí a mládeže v oblasti bezpečného správania sa na cestách pre materské a základné školy v našom meste. „Deti sú súčasťou cestnej premávky a patria medzi najrizikovejšie skupiny. Naučiť ... Celý článok

Vandalizmus počas víkendu

Dňa 13.06.2015 v čase o 01:20 hod. hliadkou zistené rozbité sklenené dvere na prevádzke Jadran City na pešej zóne.  Hliadkou zaistený Andrej A.  z obce Čierne, ktorý sa uvedeného skutku dopustil. Na miesto sa dostavila majiteľka prevádzky Mária J. Vec vybavená na  mieste uložením blokovej pokuty. Dňa 13.06.2015 v čase o 04:... Celý článok

Deň detí aj s Mestskou políciou Čadca

Mestská polícia Čadca pripravila pre deti v tomto týždni veľa zaujímavých preventívnych aktivít. Začali sme v pondelok pred Domom kultúry na deň detí,  kde si deti mohli precvičiť teoretické znalosti z cestnej premávky ako i praktické zručnosti súťažnou jazdou na bicykli. Nechýbala súťaž v maľovaní na betón o naj... Celý článok

Bojujme spoločne proti nelegálnym skládkam odpadu

Problémom slovenskej krajiny a mesta Čadca nevynímajúc  sú nelegálne skládky odpadu.  Vytváranie nelegálnych skládok zakazujú viaceré zákony ( napr. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a pod.).  Takéto skládky nie sú len vecou environmentálnou, ale aj otázkou spoločensko... Celý článok

Deň zeme na mestskej polícií

Dňa 23.04.2015 sme si aj na mestskej polícií pripomenuli Deň zeme a zapojili sa do čistenia okolia na ulici Slovenských Dobrovoľníkov. Natreli sme časť strechy na budove mestskej polície , zábradlie na tejto ulici, reklamnú vývesku, vyčistili chodníky od buriny, pozametali schodisko až k Všeobecnej úverovej banke. Do dňa... Celý článok

Správa o stave verejného poriadku za rok 2014

Poslanci na zastupiteľstve 26.3.2015 prerokovali a schválili správu o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2014.Správa vychádza z prijatého dokumentu BEZPEČNÉ MESTO ČADCA pre roky 2006 - 2015. Cieľom je eliminovať protispoločenskú činnosť a zabezpečovať v rámci možnosti a finančného krytia trvalo... Celý článok

Kamerový systém opäť pomohol odhaliť páchateľa

Dňa 22.03.2015 v čase o 01:30 hod. bola hliadkou Mestskej polície  Čadca zistená poškodená vitrína v prevádzke Sklo Dekor na pešej zóne. Objasňovaním za pomoci kamerového systému bolo zistené, že uvedeného skutku sa dopustil  22. ročný Jaroslav H. z obce Raková. Menovaný sa k skutku doznal, uhradil spôs... Celý článok