Pravidlá pre elektrické kolobežky

Elektrické kolobežkya vekový limit

 • V Zákone o cestnej premávke č. 8/2009, konkrétne v § 55a, je explicitne uvedené, že samovyvažovacie vozidlo a elektrickú kolobežku na ceste môže riadiť osoba staršia ako 15 rokov. Vekový limit minimálne 15 rokov neplatí na cestičke pre cyklistov, na ceste v obytnej zóne a na lesnej ceste.
 • Dodajme, že na riadenie elektrickej kolobežky, resp. kolobežky s pomocným motorčekom, nie je potrebné vodičské oprávnenie, teda ani vodičský preukaz.

Po ceste alebo po chodníku?

 • Kolobežky bez pomocného motorčeka spravidla jazdia po chodníku vpravo, pretože používateľ kolobežky je považovaný za chodca.
 • Elektrické kolobežky môžu tiež jazdiť po chodníku vpravo, ale iba rýchlosťou chôdze a nesmie ohrozovať chodcov. Takisto elektrická kolobežka môže jazdiť po vyhradenom pruhu pre cyklistov, po cestičke pre cyklistov a po priechode pre chodcov.
 • Ak má používateľ elektrickej kolobežky aspoň 15 rokov, môže jazdiť aj po ceste.

Parkovanie elektrických kolobežiek na chodníkoch

 • Kolobežku bez ohľadu na to, či má pomocný pohon alebo nie, môžete parkovať na chodníku, pre chodcov však musí ostať voľný priestor na chodníku aspoň jeden a pol metra. To isté platí aj pre bicykle a motocykle.
 • Tolerancia alkoholu na obyčajnej a elektrickej kolobežke
 • Slovenská legislatíva rozlišuje medzi obyčajnou kolobežkou a elektrickou kolobežkou aj z hľadiska jazdy pod vplyvom alkoholu.
 • Používateľ obyčajnej kolobežky môže pred jazdou piť alkohol, pretože je považovaný za chodca.
 • Pre používateľa elektrickej kolobežky platia rovnaké pravidlá ako pre cyklistu. Podľa zákona o cestnej premávke č. 8/2009, môžu cyklisti aj vodiči elektrických kolobežiek nafúkať do 0,5 promile (0,24 mg/l ). Platí to však iba iba v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov - mimo týchto zón sa alkohol u cyklistov, e-kolobežkárov a vodičov samovyvažovacieho vozidla netoleruje.
 • Pokuta za alkohol „za volantom“ elektrickej kolobežky
 • Podľa sadzobníka pokút  je pokuta za alkohol nameraný v dychu na nemotorovom vozidle menej ako 0,48 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu rovných 20 eur. Samozrejme, že ak vám policajt nameria 0,48 mg/l a viac, tak už e-kolobežku alebo bicykel riadiť ďalej nesmiete. Môžete ich však vedľa seba tlačiť.
 • Ak policajt pri kontrole zistí vodičovi 0,48 mg/l a viac, teda jedno promile a viac, sadzobník pokút uvádza iba povinnosť policajta „predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu“. V praxi to znamená, že okrem pokuty budete ďalej posudzovaný ako vodič, ktorý riadil vozidlo pod vplyvom alkoholu.

Prilba a chrániče lakťov a kolien?

 • Zákon neurčuje povinnosť mať pri jazde na kolobežke ochranné prvky, napríklad chrániče kolien a lakťov či prilbu, a to ani deťom. Takáto povinnosť platí iba pre deti na bicykloch do veku 15 rokov. Dôrazne však odporúčame všetkým, aby nosili predovšetkým ochranu hlavy.