• Úvod
 • Novinky
 • " Živé knižnice" s liečenými mladými narkomanmi + kreatívna súťaž -...

" Živé knižnice" s liečenými mladými narkomanmi + kreatívna súťaž -preventívne aktivity pre školy na november 2022

Mesto Čadca - Mestská polícia Čadca s finančnou podporou  Žilinského samosprávneho kraja  pripravili v našom meste niekoľko bezplatných  aktivít pre  žiakov základných a stredných škôl v našom  meste. Tretí novembrový týždeň je už tradične venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám.

Cieľom týchto aktivít  je zamerať sa na prevenciu zneužívania návykových látok, zníženie dopytu po legálnych a nelegálnych drogách, zvýšenie trestnoprávnej zodpovednosti, podpora zdravého životného štýlu a zmysluplné využívanie svojho voľného času  u našich žiakov.

Aktivita č.1

"Nemusíš to zažiť“ - Živé knižnice s liečenými mladými narkomanmi

 • Cieľová skupina: žiaci základných škôl - 9. ročník + žiaci stredných škôl
 • Technika: Inovatívny projekt živých knižníc je priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi,  s ktorými sa v bežnej realite nemáme príležitosť stretnúť a porozprávať. Knihy v živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi  (našimi žiakmi) vstupujú do kontaktu cez osobnú výpoveď.
 • Ide o skupinu mladých narkomanov z resocializačného zariadenia  Provital z Nitrianského Pravna, ktorí navštívia školu  v  sprievode  terapeuta so skupinou 2-3  liečených mladých narkomanov.
 • Celý program bude trvať cca 90 minút a môže byť pre väčšie skupiny detí, alebo triedu.
 • Termín : 22-23.novembra 2022

Aktivita č.2

Plagát roka/ Leták roka  2022/ 11. ročník  – kreatívna súťaž zameraná na prevenciu užívania návykových látok   mladistvých

 • Témy: (Pre tento rok sme zvolili viac tém a výber už nechávame na pedagógoch jednotlivých tried)

 1. „ Čo rád/rada robím vo svojom voľnom čase?“
 2. „ Žuvací tabak a jeho skryté nebezpečenstvá“
 3. „ Vape, či  elektronické cigarety –  „COOL“  cesta do závislosti“
 4. „ Drogy nemusíš zažiť, ty rozhoduješ čo si pustíš do  svojho života“
 • Cieľová skupina: žiaci základných škôl 5-9. ročník + žiaci stredných škôl
 • Technika: vytvorenie posteru (plagátu), koláže, antireklamnej kampane  s použitím rôznych kreatívnych, grafických, výtvarných, či kombinovaných  techník (max. formát A3).
 • Termín : do 25.novembra 2022 zaslať poštou, alebo osobne doručiť na Mestskú políciu Čadca, Sl.Dobrovoľníkov 985, 02201 Čadca  ( na zadnej strane autor uvedie: meno a priezvisko žiaka , škola a trieda, telefónny kontakt /1 výkres-max.2 autori/).