Poznaj svojho policajta

Zmena č. 1:

Veliteľ zmeny:

por. Miroslav Kuffa

 

Členovia zmeny:

- pol. Matej Ceniga – časť Horelica – pravá strana Horelice – priemyselná zóna, u Veščary a časť u Janka ,– ľavá strana Horelice – u Hlubinu, u Klimka, u Sventka, u Drláka, u Nemčáka, u Matluchu, ul. M.R. Štefánika.

- inšp. Ľuboš Červenec – časť Špindli, u Ševca, u Manči, u Najdka, u Kultána, u Vlčáka, Drahošanka, ul. Jašíková.

- inšp. Bíro Dominik – ul. Kukučínova, Podbrežie,ul.  Potočná, Kysucká cesta + priemyselná zóna (sklady, Moget, fi.KT,OMV, po most do Veščary), ul. Bernoláka.

- inšp. Mgr. Pavol Sirota – časť u Capka, Bukov + zahradkárska osada, Jašíkova cesta, ul. A. Hlinku od SAD po autoumývareň Čechutý, ul. J. Kráľa.

 


Zmena č. 2:

Veliteľ zmeny:

por. Slavomír Klus

 

Členovia zmeny:

pol. Daniel Polák – ul. SNP bl.1,2,3, u Kyzka, Čadečka od časti Škradné.

- inšp.Bc. Ľubomír Kordek - ul. Komenského, ul.Okružná od SNP po bl.14, Milošova od časti u  Kadluba.

- pol. Ľuboš Kuric – ul. Okružná od  bl. 14 po bl. 24, Podzávoz po časť u Kadluba (vrátane)

- pol. Maroš Miškanin - ul. Okružná bl.25-26, ul.Chalúpková, Podzávoz časť u Sedláka a u Michaliny, Čadečka po časť Škradné.

 

 

ZMENA č. 3

Veliteľ zmeny:

inšp.Pavol Nečeda

 

Členovia zmeny:

- inšp.Bc.Vladimír Chromčák - časť u Sihelníka, časť u Juroši, Slovanská cesta, ul. Bajzova, ul. Janotu, ul.  Jesenského.

- inšp.Štefan Lariš - časť  Husárik, u Buty, u Krkošky, ul. Kollára, ul. Francisciho.

pol.Andrej Krenželák -  ul. Školská, ul. Hurbanova, od ul. Gočárovej  po ul. Rázusová, ul. Dukelských hrdinov.

- por.Mgr.Marián Škorvánek - od ul. Gočárovej po  ul. Paláriková, ul. Športovcov, ul. Mierova, ul. Bottova, ul. Staničná.

 

 

Zmena č. 4

Veliteľ zmeny:

srž.Bc. Anton Miklušák

 

Členovia zmeny:

pol. Jaroslav Marťák – ul. Palárikova po križovatku s ul. Hviezdoslavovou, ul. F. Kráľa, Matičné námestie, ul. Sládkovičova, ul. Hrancova.

- pol. Michal Baranec – ul. Hviezdoslavova, ul. Májova, ul. Moyzesova, ul. Hollého, ul. Štúrova, ul. Slobody,

inšp. Marián Urbaník  - ul. Rázusova po ul. Gočárovu, ul. 17. novembra, ul. A. Hlinku po SAD, ul. Pribinova, ul. Ľ. Podjavorinskej, Námestie Slobody.

inšp.Bc.Miroslav Petrák – ul. Horná, ul. Slovenských Dobrovoľníkov, ul. Nábrežná, Kýčerka,časť  Rieka, časť Vojty.