Preventívne aktivity pre deti a mládež

Propagačné materiály

Mládež proti kriminalite - vedomostný kvíz

Chcete získať zaujímavé ceny? Stačí ak si stiahnete formulár v prílohe a správne vyriešite všetky otázky a doručíte osobne, poštou, alebo e:mailom na adresu Mestská polícia Čadca, Sl. Dobrovoľníkov 985, 022 01 Čadca., mail: msp_cadca@stonline.sk. Súťaž sa vyhodnocuje každé 3 mesiace.

Hry pre deti

Množstvo zaujímavých informácií môžete taktiež získať prostredníctovm zaujímavých hier, ktoré nájdete na adrese www.odrogach.cz/nactileti/

Prílohy na stiahnutie