Novinky

Mestská polícia v roku 2015 odchytila 37 psov a 17 mačiek

V roku 2015  pri kontrole dodržiavania VZN o podmienkach držania psov na území mesta Čadca  bola činnosť hliadok  zameraná hlavne na odhaľovanie priestupkov pri venčení psov (voľný pohyb, neodstránenie exkrementov) a priestupkov v súvislosti s evidenciou psov (porovnaním skutočného zisteného s... Celý článok

Vianočné sviatky mala mestská polícia veľmi rušné

Vianočné sviatky ako sviatky pokoja a dobrej nálady na stanici Mestskej polície  v Čadci počas týchto  dní  takto vôbec nevyzerali. Už hneď ráno dňa 25.12.2015 o 03:53 hod. na prvý sviatok vianočný mestská polícia zaregistrovala na mestskom kamerovom systéme napadnutie osoby na pešej zóne. Hliadka ok... Celý článok

Čas Vianoc je aj čas pre zlodejov

Sme totiž často v zhone, nepozorní a v dave mnohých ďalších ľudí v nákupných centrách či na vianočných trhoch. Upozorňujeme, že pred Vianocami si tak treba dávať veľký pozor  na vreckových zlodejov ako i na rôznych iných vynaliezavých zlodejov. Praktiky zlodejov sú rôzne. Konajú rýchlo a nepozorovane. Svoje obete ... Celý článok

Týždeň boja proti drogám 2015

MESTO ČADCA - Mestská polícia Čadca s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám  pripravila niekoľko aktivít pre  žiakov 5. až 11. ročníkov základných a stredných škôl na území Mesta Čadca, ktorých cieľom je aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog. Je... Celý článok

Ohrozoval občanov na pešej zóne zbraňou

Dňa 25.10.2015 o 15:35 hod. dostala hliadka mestskej polície oznam od občana, že po pešej zóne sa pohybujú muži asi vo veku 30 rokov , z ktorých jeden má za bundou zbraň, ktorú vyťahuje a mieri po okoloidúcich občanov. Hliadka okamžite vyrazila na pešiu zónu, kde zadržala podozrivé osoby. Ozbrojeného mladíka p... Celý článok

Vandal vytrhol lampu verejného osvetlenia

Dňa 24.10.2015 o 00:37 hod.  hliadka mestskej polície  zaregistrovala na kamerovom systéme výpadok verejného osvetlenia na pešej zóne, ul.J.Kráľa a ul.17. Novembra. Šetrením bolo zistené, že je podozrivý 22. ročný Marián K. z Čadečky z vytrhnutia  malej lampy verejného osvetlenia na Námestí Slodody, čo malo z... Celý článok

Našiel sa mobilný telefón značky Samsung

Hliadka mestskej polície dňa 10.10.2015 o 5:10 hod. našla na lavičke pešej zóny mobilný telefón značky Samsung. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.č. 041/4332133.