Klub mládeže Mestskej polície Čadca

Aktivity klubu sú zamerané najmä na prevenciu detí a mládeže pred negatívnymi javmi v spoločnosti (alkohol, drogy, ničenie obecného majetku, prírody a pod. ), ako aj na:

aktívne využitie voľného času,

program podľa predstáv mladých,

zapájanie mladých do tvorby a  prípravy preventívnych aktivít,

dobrovoľnícku činnosť

je miestom integrácie rôznych skupín mládeže,

medzinárodná spolupráca mládeže a pod.

 

Stretnutia sú väčšinou  o 14,00 hod. v klubovni na ul. Hurbanovej 777 na prízemí....

Tak zatoč s nudou a pridaj sa k nám.....

Stretnutia:

14.9.2017 – Leto nekončí - Tvorivé dielne  - Pokračovanie aktivít  pre deti zo sociálne slabších rodín....

28.9.2017  – Workshop - Bezpečne do a zo školy....

5.10.2017 - Dopravná súťaž

19.10.2017 - WORKSHOP - proti nenávisti na internete" NEHEJTUJ"

10.11.2017  – Verejná zbierka pre Nadáciu pre deti Slovenska

27-30.11.2017 - Týždeň boja proti drogám - celotýždňové aktivity + seminár

7.12.2017 – Ako bezpečne sa treba správať doma aj na ulici....workshopy...

14.12.2017 – Nenápadné cesty internetovej šikany – workshop

18.1.2018  - Zážitkové popoludnie na tému „Prečo nikdy nebudem fajčiť“

2.2.2018 – Výlet s mestkou políciou  ( Praha,Bratislava,Oswienčin)

5.3.2018 - Stretnutie mládeže s náčelníkom mjr.Mgr.Františkom Linetom

19.3.2018 - Stretnutie s mládežou z OZ SYTEV z Kysuckého Nového Mesta a tvorba spoločného regionálného projektu

13-14.4.2018- Vzdelávacie sústredenie dobrovoľníkov

Pokračovanie aktivít nabudúce....aktivity budú prebiehať až do konca školského roka. Tí, ktorí absolvujú všetko, budú mať možnosť zúčastniť sa letného tábora s Mestskou políciou ZDARMA!!!!

 

Nájdete nás aj na facebooku https://www.facebook.com/groups/367883830009884/