Klub mládeže Mestskej polície Čadca

Aktivity klubu sú zamerané najmä na prevenciu detí a mládeže pred negatívnymi javmi v spoločnosti (alkohol, drogy, ničenie obecného majetku, prírody a pod. ), ako aj na:

aktívne využitie voľného času,

program podľa predstáv mladých,

zapájanie mladých do tvorby a  prípravy preventívnych aktivít,

dobrovoľnícku činnosť

je miestom integrácie rôznych skupín mládeže,

medzinárodná spolupráca mládeže a pod.

VEDOMOSTNÝ KVÍZ

Zahoď nudu a poď hrať s nami o skvelé ceny....3 najlepší vyhrávajú každé 3 mesiace.

https://quizeditor.com/quiz/vedomostny-kviz-mladez-proti-kriminalite-2020


Momentálne máme stretnutia len formoz ZOOM meetingu pre členov.