Klub mládeže Mestskej polície Čadca

Aktivity klubu sú zamerané najmä na prevenciu detí a mládeže pred negatívnymi javmi v spoločnosti (alkohol, drogy, ničenie obecného majetku, prírody a pod. ), ako aj na:

aktívne využitie voľného času,

program podľa predstáv mladých,

zapájanie mladých do tvorby a  prípravy preventívnych aktivít,

dobrovoľnícku činnosť

je miestom integrácie rôznych skupín mládeže,

medzinárodná spolupráca mládeže a pod.

 

Stretnutia sú väčšinou  o 14,00 hod. v klubovni na Mestskej polícií (MP)na ul. Hurbanovej 777 na prízemí (HU)....

Tak zatoč s nudou a pridaj sa k nám.....

Stretnutia:

20.9.2018 – Leto nekončí - Tvorivé dielne  - Pokračovanie aktivít  pre deti zo sociálne slabších rodín....(MP)

27.9.2018  – WORKSHOP - proti nenávisti na internete" NEHEJTUJ"-(MP)

8.10.2018 - Týždeň boja proti drogám - celotýždňové aktivity -príprava (HU)

10.11.2018  – Verejná zbierka pre Nadáciu pre deti Slovenska

12-16.11.2018 - Týždeň boja proti drogám - celotýždňové aktivity (MP)

6.12.2018 – Ako bezpečne sa treba správať doma aj na ulici....workshopy...(MP)

14.12.2018 – Nenápadné cesty internetovej šikany – tvorivé dielne (HU)

10.1.2019  - Zážitkové popoludnie na tému „Prečo nikdy nebudem fajčiť“(MP)

12-14.2.2019 - Workshop v Ostrave o digitálnej bezpečnosti pre aktívnych dobrovoľníkov v rámci projektu Erazmus +

14.2.2019 - Výlet s mestskou políciou do Trenčína na divadelné predstavenie o drogách

27.2.2019 - workshop na grantový program JCI pre mladých (HU)

Pokračovanie aktivít nabudúce....aktivity budú prebiehať až do konca školského roka. Tí, ktorí absolvujú všetko, budú mať možnosť zúčastniť sa letného tábora s Mestskou políciou ZDARMA!!!!

 

Nájdete nás aj na facebooku https://www.facebook.com/groups/367883830009884/