Preventívne aktivity pre seniorov

Pre seniorov realizujeme aktivity v rámci schváleného projektu z Rady vlády pre prevenciu kriminality pod názvom "Zvyšovanie bezpečnosti ohrozených skupín obyvateľstva v našom meste".

Seniori sa v rámci  aktivity " Chráňme sa navzájom" oboznámia s konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali s cieľom poukázať na spôsoby, ktoré podvodníci využívajú (podvodníci v oblekoch verzus podvodníci v teplákoch). Dávame im návody a odporúčania čo treba robiť, ak sa dostanú do podobnej situácie a čoho sa vyvarovať.

Ďalej učíme starších ľudí, aby neuľahčovali zlodejom a podvodníkom ich prácu (pin kód uložený spolu s bankomatovou kartičkou, kľúče pod kvetináčmi, podpisovanie rôznych zmlúv, kúpa kradnutých vecí, pôžičky peňazí cudzím ľuďom a podobne).

Projekt sme rozšírili aj o tému bezpečnosti na cestách, kde upozorňujeme seniorov na riziká úrazov v cestnej premávke v dôsledku vlastnej nepozornosti.

Očakávame zvýšenie informovanosti, zníženie majetkovej trestnej činnosti. Ďalšou časťou projektu je propagačná činnosť, ktorá spočíva v rozdávaní informačných letákov a samolepiek na dvere s tel. číslami na políciu pre 1600 samostatne žijúcich seniorov a postupná návšteva príslušníkmi mestskej polície týchto seniorov v domoch, bytov a domovov dôchodcov.

 

V projekte sa zameriavame na aktívnych seniorov, ktorí sú ochotní sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti zameranej na návštevy najmä samostatne žijúcich seniorov, priateľov a známych s cieľom informovať ich o projekte pod názvom „ Chráňme sa navzájom“. Tento projekt má za cieľ  zvýšiť bezpečnosť samostatne žijúcich seniorov.

Každý dôchodca, ktorý  má záujem sa vyškoliť v tomto projekte ako dobrovoľník môže kontaktovať  srž.Mgr.Marcelu Vorekovú na tel. 041/4332133, na mobilné číslo 0915 494 655, alebo na e:mail: mspcadca@gmail.com.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.