Kontakt

Mestská polícia Čadca

Sl.Dobrovoľníkov 985

022 01 Čadca

T: 041/4332133
F: 041/4332130
E: mspcadca@gmail.com

Linka tiesňového volania: 159