• Úvod
  • Novinky
  • Zameriavame sa na cintoríny a ich okolie a počas dušičiek vyzývame ...

Zameriavame sa na cintoríny a ich okolie a počas dušičiek vyzývame k opatrnosti

Už pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých posilňujeme kontroly cintorínov a ich okolia. Toto obdobie je každým rokom spojené so zvýšenou koncentráciou ľudí, áut a žiaľ aj s drobnou kriminalitou.

Dušičkové obdobie nesie so sebou viaceré riziká spojené s drobnou kriminalitou na cintorínoch a v ich okolí. Zvýšený počet ľudí, ktorí sa venujú skrášľovaniu a čisteniu hrobov láka aj vreckových zlodejov, ktorí využívajú chvíle nepozornosti.

Mestská polícia Čadca sa v intenzívnej miere bude aj tento rok zaoberať ochranou života, zdravia a majetku občanov, dohľadom nad dodržiavaním verejného poriadku ako aj kontrolami pred a počas sviatkov. Zvýšený dohľad vykonávame už v týchto dňoch. Na bezpečnosť a verejný poriadok v blízkosti pietnych miest budeme priebežne dohliadať aj v nočných hodinách.

Nepozornosť môže prilákať zlodejov

Vence alebo iné pietne predmety sú častým terčom zlodejov, policajti preto priebežne kontrolujú všetky cintoríny. Vreckári sa zameriavajú aj na návštevníkov, ktorí sú často nepozorní k svojim osobným veciam, napríklad pri údržbe hrobov. Zlodeji využívajú chvíle, kedy si ľudia ponechajú svoje osobné veci pri mieste posledného odpočinku a idú zatiaľ doplniť vodu do vázy alebo odniesť staré kvety do zbernej nádoby.

Vyzývame preto ľudí, aby boli obozretní a nedávali príležitosť zlodejom k páchaniu protiprávnej činnosti. Osobné veci, tašky či kabelky nenechávajte voľne položené pri hrobových miestach a majte ich neustále pod dohľadom. Vhodné nie je ani ponechať svoje osobné veci či cennosti na viditeľných miestach vo vozidle alebo ich vkladať do kufra na parkovisku cintorína. Takéto konanie vie prilákať vykrádačov automobilov. Dôležité je taktiež po zaparkovaní dôkladne prekontrolovať správne uzamknutie vozidla.

Vreckári nie sú jedinou hrozbou. V dušičkovom období hrozí aj zvýšené riziko vzniku požiarov. Je už tradíciou, že pozostalí zdobia hrobové miesta vencami, kyticami, či inými predmetmi, ktoré sú horľavé. Neopatrnou manipuláciou so zapálenými sviečkami môžete spôsobiť požiar. Vhodné je vence upevniť na svojom mieste, aby ich neodfúklo a sviečky ukladať v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov, ideálne do kahancov.

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých so sebou prinášajú každoročne aj nápor na dopravu. Návštevníci pietnych miest preto musia počítať so zhustenou premávkou a sťaženým parkovaním. Apelujeme preto na ľudí, pokiaľ to je možné, využívajte na presun prostriedky mestskej hromadnej dopravy.

V prípade, ak by ste spozorovali páchanie akéhokoľvek protiprávneho konania alebo máte pocit, že by k nemu mohlo dôjsť, neváhajte osloviť priamo na mieste niektorú z hliadok mestskej polície alebo sa bezodkladne spojiť s operátorom bezplatnej a nepretržite fungujúcej linky 159.