Novinky

Pozrite si, aké podvody na vás online číhajú najčastejšie

Podvody na internete už dostali tisíce Slovákov. Nedajte sa preto nachytať a chráňte si svoje úspory! NAJČASTEJŠIE PODVODY: Platba vopred Najčastejším a zároveň najjednoduchším internetovým podvodom je klasika - vopred zaplatený tovar predávajúci jednoducho nepošle. O týchto zlodejoch sa ľud... Celý článok

Zvyšovanie informovaností a právneho vedomia žiakov

Počas mesiaca február 2023 sa celkom 452 žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl Mesta Čadca zúčastnili na projekte pod názvom „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“. Aktivity prebiehali v zasadačke Policajného zboru Čadca, kde sme pracovali v spolupráci s kolegami s Policajného zboru a  Regionálného úradu verejného... Celý článok

Preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na mládež

V nočných hodinách dňa 27.1.2023 hliadky Mestskej polície Čadca spolu s hliadkami Obvodného oddelenia Policajného zboru Čadca uskutočnili ďalšiu preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú najmä na dodržiavanie zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, kontrolu dodržiav... Celý článok

Vykradnutiu auta môžeme predchádzať

Dňa 27.12.2022 o 7:00 hod. boli ukradnuté cennosti (peňaženka, kľúče a ďalšie predmety osobnej spotreby) z auta na Ul A.Hlinku v Čadci. Na základe popisu osoby z kamerového záznamu bola táto osoba hľadaná a vypátraná ešte v tento deň na podnet občana hliadkou Mestskej polícia Čadca o 22:30 hod. na ul. Staničnej v Č... Celý článok

Vzdelávací motivačný tréning - „ Kurz pre peer aktivistov“

Vzdelávací motivačný  tréning – „ Kurz pre  peer aktivistov“ bol zameraný na  neformálne vzdelávanie v prevencii drogových závislostí a na pôsobenie v rámci rovesníckych vzťahov. Vzdelávanie dobrovoľníkov prebiehalo počas každoročnýých protidrogových aktivít v rámci projektu " Nemusíš to zažiť" v ... Celý článok