• Úvod
  • Novinky
  • Letné vzdelávanie v 5.ročníku tábora "Záchranárik"

Letné vzdelávanie v 5.ročníku tábora "Záchranárik"

Mestská polícia v Čadci v spolupráci  s Mestom Čadca pripravila aj tento rok už 5. ročník letného vzdelávania v prevencii kriminality. Na čele jednotlivých tímov pod dozorom preventistky  MsP Marcely Vorekovej stáli členovia Klubu mládeže mestskej polície. Tábor umožňuje deťom prežiť jedinečné zaujímavé aktivity a pri tom sa aj veľa dozvedieť. Všetky aktivity pripravujeme s mladými dobrovoľníkmi, ktorí celoročne pôsobia v našom klube. V tábore sú potom obľúbenými animátormi, ktorí deti zabávajú a zároveň učia. Je to úžasné využitie potenciálu skvelých mladých ľudí deťom a zároveň motivácia pre ďalšie deti, ktoré sa chcú následne tiež stať členmi nášho klubu  a podieľať sa na našich celoročných aktivitách.

Vzdelávací  tábor priniesol nabitý program, ktorého súčasťou bolo aj preventívne predchádzanie nežiaducich javov u detí a mládeže. Počas piatich dní si deti mohli vyskúšať, aké je to byť hasičom, záchranárom, policajtom či naučiť sa poskytnúť prvú pomoc.

Tento rok sme aktivity pripravili zamerané na prevenciu závislostí detí a mládeže na mobilných a internetových  prostriedkoch spojené s informáciami o nástrahách vo virtuálnom priestore, ako sa chrániť na internete a  ako predchádzať kyberšikanovaniu.  Cieľom týchto aktivít je budovanie vlastnej zodpovednosti, prosociálnosti, učenie sa základným životným hodnotám, ľudským právam a slobode, ochrane života a zdravia iných, ako aj vlastného.

Predpokladom úspešnej prevencie je predovšetkým dostatočná informovanosť. A keď učenie je neformálne a spojené s hrami, deti to milujú a pri zábave a súťažiach sa vzdelávajú. Spoločenské prostredie dieťaťa je neustále podmieňované rôznorodými vplyvmi. Dieťa sa stretáva aj s náročnými životnými situáciami, ktoré prinášajú a vyvolávajú vznik sociálno-patologických javov, deti sa prestávajú hrať, obrovské množstvo času venujú telefónom a tabletom, často sa už v mladom veku uchyľujú k alkoholu a drogám.

Taktiež za posledné dva roky deti prestali čas  tráviť na ihriskách a trpia samotou. Mobilný telefón však nie je riešením a plnohodnotne tráviť čas sa dá aj bez mobilného telefónu, preto v tábore mobilné telefóny odložili  a skúsili žiť off-line.

Deti si užili množstvo zábavy, športové, tvorivé, náučné, logické, postrehové a vytrvalostné hry, ale absolvovali aj rôzne vzdelávacie aktivity  zamerané na elimináciu sociálno-patologických javov. Deti zažívajú na sociálnych sieťach mnoho zlých situácií, preto  sme vymysleli  spolu s animátormi pripravili celo-táborový príbeh o Mariane a Petre a každý deň spoločne riešime ich problémy v online svete  formou rôznych hier a kvízov.

Bolo skvelé vidieť, že aj dnešné deti sa dokážu spolu rozprávať, zabávať, tancovať a sú šťastné aj bez mobilných telefónov. Mali by sme dnešným deťom dopriať viac takejto voľnosti a radosti a ukázať im, že aj bez technologických vymožeností sa dá žiť plnohodnotný život.