Protidrogový vlak už piaty krát v Čadci

443 detí + 52 pedagogických a iných odborných zamestnancov si prišlo pozrieť 90 minútový program v " Protidrogovom vlaku". Silným zážitkom bolo 5 mladistvých z resocializačného programu Centra pre deti a rodiny Semeteš, ktorí sa už liečia z drogovej závislosti a porozprávali deťom ich silno-smutné príbehy zo svojho života a potvrdili, že príbeh ktorý videli vo vlaku je na 100 % pravdivý a tá cesta od legálnych drog k nelegálnym môže byť naozaj veľmi krátka a rýchla. Preto veríme, že tento príbeh zostane veľmi dlho v pamäti našej mládeže a budú sa vedieť v kritických situáciách správne rozhodnúť.

Prehliadka vlaku bola len začiatok komplexného preventívneho programu a  následne budeme  pokračovať na základných školách Mesta Čadca  s náväzným programom " To je zákon, kámoš" , kde sa budú preventisti Mestskej polície Čadca vracať k tomuto príbehu a rozoberať jednotlivé pasáže z trestnoprávného pohľadu, aby deti pochopili, aká je tenká hranica medzi priestupkom a trestným činom, dozvedia sa o zákonoch napr. o ochrane nefajčiara, zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a podobne.

Súčasťou programu je aj zber dát pre Mesto Čadca, kde deti vyplňujú  anonymný dotazník, ktorý je zameraný na získanie informácií o ich trávení voľného času , ale aj prvých skúsenostiach s alkoholom, cigaretami, či ďalšími dogami.

Táto súhrnná správa nám poskytuje obraz o aktuálnom stave mládeže v našom meste a informácie môžeme využiť pri tvorbe ďalších preventívnych programov.