Novinky

Týždeň boja proti drogám 2015

MESTO ČADCA - Mestská polícia Čadca s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám  pripravila niekoľko aktivít pre  žiakov 5. až 11. ročníkov základných a stredných škôl na území Mesta Čadca, ktorých cieľom je aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog. Je... Celý článok

Ohrozoval občanov na pešej zóne zbraňou

Dňa 25.10.2015 o 15:35 hod. dostala hliadka mestskej polície oznam od občana, že po pešej zóne sa pohybujú muži asi vo veku 30 rokov , z ktorých jeden má za bundou zbraň, ktorú vyťahuje a mieri po okoloidúcich občanov. Hliadka okamžite vyrazila na pešiu zónu, kde zadržala podozrivé osoby. Ozbrojeného mladíka p... Celý článok

Vandal vytrhol lampu verejného osvetlenia

Dňa 24.10.2015 o 00:37 hod.  hliadka mestskej polície  zaregistrovala na kamerovom systéme výpadok verejného osvetlenia na pešej zóne, ul.J.Kráľa a ul.17. Novembra. Šetrením bolo zistené, že je podozrivý 22. ročný Marián K. z Čadečky z vytrhnutia  malej lampy verejného osvetlenia na Námestí Slodody, čo malo z... Celý článok

Našiel sa mobilný telefón značky Samsung

Hliadka mestskej polície dňa 10.10.2015 o 5:10 hod. našla na lavičke pešej zóny mobilný telefón značky Samsung. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.č. 041/4332133.    

Rady mestskej polície sa rozšírili o 5 nových členov

Uplynulý týždeň sa v Čadci uskutočnilo výberové konanie, vďaka ktorému sa  posilnili rady mestskej polície. Prijalo sa 5 nových členov. „Jedným z dôvodov doplnenia stavu príslušníkov je, že za posledné 2 roky sa stav príslušníkov znížil o 4.“ informoval náčelník mestskej polície mjr.Mgr.František L... Celý článok

Syn napadol vlastného otca

Dňa 15.9.2015 o 23:00 hod oznámil pán František K., že ho doma napadol vlastný syn. Po príchode hliadky bola situácia v dome ukľudnená,  p. František  sa podrobil ošetreniu v nemocnici, nakoľko jeho syn Michal K. mu podľa slov oznamovateľa ublížil na zdraví. Vec sa nachádza v štádiu vyšetrovania. Michal K. je podozrivý zo spáchania priestupku proti občianskému spolunažívaniu s ublížením na zdraví.

Pozvánka na výberové konanie

Mesto Čadca  v zmysle ustanovení  zákona NR SR č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: -príslušník  mestskej polície Výberové konanie sa uskutoční dňa  14.09. 20... Celý článok

Verejný poriadok počas Bartolomejského jarmoku

Aj tento rok Mestská polícia Čadca počas hodových dní v našom meste riešila rôzne kuriózne prípady, aby zabezpečila verejný poriadok v uliciach. Počas vystúpení a koncertov išlo najmä o znečisťovanie verejných priestranstiev odpadkami, alebo močením na verejnom priestranstve.  V tomto nám veľmi napomáha ... Celý článok

Ďalší pokus o samovraždu mladého človeka

Dňa 22.8.2015 o 13:05 hod. na centrálu Mestskej polície Čadca sme dostali hlásenie, že na železničnom moste pri Šeríkovom okruhu je samovrah. Hliadka okamžite vyrazila na miesto, nakoľko v priebehu 15 min. mal tadiaľ prechádzať vlak. Na mieste sa nachádzal 24-ročný Štefan B. z obce Čierne pri Čadci. Menovaný c... Celý článok

Zachránený mladý ľudský život

V sobotu 25.7.2015 ráno o 7:13 hod. na centrálu Mestskej polície Čadca oznámil anonymný občan, že na  železničnej trati pri moste pred Šerikovým okruhom sedí v koľajisku mladý chlapec. Hliadka okamžite prišla na miesto, kde našla 21-ročného mladíka Patrika K. z Krásna nad Kysucou, ktorý chcel spáchať samovraždu. Menovan... Celý článok