Obozretnosť sa vypláca

Upozorňujeme všetkých občanov, najmä seniorov, aby  si dávali pozor na podvodné telefonáty, resp. môže sa ohlásiť lekár, že jej - jeho syn, alebo vnuk mal dopravnú nehodu a nemôže hovoriť, pričom zavinil dopravnú nehodu iného človeka, ktorý je v ťažkom stave a je potrebné finančnú hotovosť nevyhnutnú na liečbu.

Peniaze  si príde vyzdvihnúť príbuzný poškodeného. Ak by sa takýto telefonát vyskytol, je potrebné si túto skutočnosť overiť u príbuzného, ktorý mal údajne dopravnú nehodu.

Na všetky tieto podvody školíme aktívnych seniorov.  V roku 2017 sme vyškolili  127  dobrovoľných  dôchodcov v našom meste, ktorí následne budú navštevovať ďalších 1200 samostatne žijúcich seniorov s cieľom oboznámiť seniorov s konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali a poukázať na spôsoby, ktoré podvodníci využívajú (podvodníci v oblekoch verzus podvodníci v teplákoch). Školenie sme pripravili 7.11.2017 na Mestskom úrade pre aktívnych senior a na  stretnutí Jednoty dôchodcov dňa 2.10.2017 v Dome kultúry Čadca. Hliadky mestskej polície navštívili vo svojich rajónoch 86 samostatne žijúcich seniorov. Taktiež sme pripravili novú brožúru pre seniorov " Obozretnosť sa vypláca", ktorá je súčasťou školenia.

Všetky tieto aktivity realizajume s finančnou podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality.

Vzhľadom na neprestávajúci trend pripravujeme ďalšie vzdelávacie aktivity o ktorých Vás budeme informovať.

Zároveň je potrebné  akékoľvek informácie o podvodoch  bezodkladne oznámiť na bezplatnú linku 158, nakoľko ide o trestný čin podvodu.