• Úvod
  • Novinky
  • "Bezpečný senior" aj cez Univerzitu tretieho veku v Čadci - pozván...

"Bezpečný senior" aj cez Univerzitu tretieho veku v Čadci - pozvánka na štúdium seniorov od 45 +

Mesto Čadca a Mestská polícia Čadca pripravili podmienky pre vzdelávanie prostredníctvom detašovaného pracoviska univerzity tretieho veku v Čadci. Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline prichádza  od októbra 2017 do Čadce. Prednášky sa budú konať v priestoroch radnice mesta Čadca (malá zasadačka). Výučba je naplánovaná na utorok o 9hod. (3 vyučovacie hodiny) jeden utorok v mesiaci. Začíname už 30. októbra 2017.

 

Ako sa prihlásiť?

 

V prípade záujmu je možné prihlásiť sa elektronicky vyplnením prihlášky na web stránke univerzity.  Prihlášky na štúdium sú k dispozícii aj na Mestskom úrade v Čadci na sekretariáte primátora. Uchádzači o štúdium na Univerzite tretieho veku sa môžu prihlásiť aj telefonicky na tel. č.: 0918/971 108.  Termín odovzdania prihlášok je najneskôr do 15. októbra 2017. Študijný program sa otvorí iba pri dostatočnom počte záujemcov (min 15 účastníkov).

 

Ponuka štúdia

 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

 

1-ročné štúdium realizované v spolupráci s Mestom Čadca a s Mestskou políciou v Čadci

REALIZÁCIA: október 2017 - máj 2018

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 45 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - prednáška

INTERVAL PREDNÁŠOK: každé 3 - 4 týždne v utorky

MIESTO KOMANIA PREDNÁŠOK: radnica mesta Čadca, Námestie Slobody 30

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 30

VÝŠKA POPLATKU: 35 EUR/akademický rok

LEKTORI: Ing. Hrebeňárová, PhD.; Ing. Sňahničanová; PhDr. Mindeková; MUDr. Grochal; JUDr. Beszedesová; Mestská Polícia Čadca; PARTNERS GROUP SK s.r.o.; PhDr. Hrašková, PhD. MPH;

KOORDINÁTORKA: PhDr. Mindeková, 0918/971 108

 

UČEBNÝ PLÁN:

 

ZIMNÝ SEMESTER - 15 HOD.

 

Seniorské vzdelávanie – celosvetový trend, Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní

Učenie sa ako životný štýl

Zdravá výživa

Susedské vzťahy pod lupou

Ako sa správať v rizikových situáciách? Ukážky sebaobrany

 

LETNÝ SEMESTER - 15 HOD.

 

Peniaze naše každodenné

Rodinný rozpočet

Život bez stresu

Prečo si nerozumieme? (komunikácia medzi ľuďmi)

Obozretnosť sa vypláca

 

Prihláška: http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=143&ur3=0