• Úvod
  • Novinky
  • Deň otvorených dverí na Mestskej polícii v Čadci

Deň otvorených dverí na Mestskej polícii v Čadci

Mestská polícia Čadca  dňa 6.12.2017 otvorila svoje brány pre všetky deti a mládež. Hlavným cieľom tejto akcie bolo priblíženie polície deťom a mládeži. Prehliadka začala v priestoroch operátora, kde sa oboznámili s pracovnými úlohami mestskej polície, vyskúšali si zvukovú a obrazovú techniku polície, oboznámili sa s kamerovým systémom. Operátor im vysvetľoval ako funguje napr.  pult centrálnej ochrany, mohli si pozrieť  donucovacie prostriedky, ktoré polícia používa pri svojej práci, ako a kde sa odchytávajú túlavé zvieratká a pod. Ďalšou veľmi zaujímavou časťou pre deti bola jazda v služobnom vozidle mestskej polície, kde im hliadky ukázali najnebezpečnejšie miesta nášho mesta.

Počas dňa otvorených dverí mestskej polície k nám zavítal aj Mikuláš, ktorý každého, kto správne odpovedal na krátke otázky z oblasti svojej vlastnej bezpečnosti a ochrany. o bezpečnosti odmenil. V klubovni mestskej polície pripravili dobrovoľníci ďalšie súťaže, ktoré boli zamerané na bezpečné surfovanie na internete.

Taktiež sme odmenili víťazov novembrových súťaží v rámci novembrového týždňa boja proti drogám a internetového kvízu pod názvom „ Mládež proti kriminalite“. Celkovou víťazkou výtvarnej súťaže pod názvom „ Kam vedú drogy“ sa stala Lucia Strýčková z 9.A  -ZŠ a MŠ  Podzávoz, ktorá vyhrala 7 palcový tablet s fotoaparátom. Na druhom mieste sa umiestnila Klaudia Jučáková z  1. trieda  zo  Strednej zdravotníckej škola sv.Františka z Asisi v Čadci a na 3. mieste sa umiestnila Karolínka Kyzeková zo 6.A  triedy ZŠ Horelica. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.