• Úvod
  • Novinky
  • Aktivity v rámci novembrového "Európskeho týždňa boja proti drogám"...

Aktivity v rámci novembrového "Európskeho týždňa boja proti drogám" 2017

MESTO ČADCA - Mestská polícia Čadca s finančnou podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality SR v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám“  pripravili rôzne aktivity  pre žiakov základných a stredných škôl. Cieľom aktivít  bolo  zdôrazniť prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí, posilňovať hodnotový systém detí a mládeže ako i pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

Aktivita č.1 bola výtvarná súťaž "Plagát roka 2017/ 6. ročník", pre žiakov 5 až 11. ročníkov

Téma: „Kam vedú drogy?

Technika: vytvorenie plagátu  s použitím rôznych kreatívnych výtvarných techník (max. formát A3)

Hlavná cena je  7 palcový tablet s fotoaparátom + ďalších 10 skvelých vecných cien.

Celkovo sa do súťaže zapojilo celkom  66   žiakov zo 4 základných škôl a   stredných  škôl. Porota ocenila 11 výtvarných prác.

Ocenené plagáty:

1. Lucia Strýčková, trieda 9.A -ZŠ a MŠ  Podzávoz

2. Klaudia Jučáková, 1. trieda - Stredná zdravotnícka škola sv.Františka z Asisi

3. Karilína Kyzeková, trieda 6.A – ZŠ Horelica

4. Helena Prívarová, 9.trieda -ZŠ a MŠ  Podzávoz

5. Klaudia Kušariková,  trieda 6.A -  ZŠ Horelica

6. Miriam Bittalová, 1. trieda -  Pedagogická a sociálna akadémia Čadca

7. Lenka Jopčíková, ZŠ a MŠ  Podzávoz (trieda neuvedená)

8. Roman Lobodáš, trieda 7.A – ZŠ a MŠ  Podzávoz

9. Terézia Čuboňová, 1.trieda- Stredná zdravotnícka škola sv.Františka z Asisi

10. Kristína Zakuciová, trieda 7.B - ZŠ a MŠ  Podzávoz

11. Filip Šuška, Skalité 134, Stredná zdravotnícka škola sv.Františka z Asisi (trieda neuvedená)

Výstava výtvarných prác sa nachádza v Dome kultúry Čadca do 31.12.2017.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

 

Aktivita č.2  Živé knižnice  s mladými narkomanmi spojené s divadelným predstavením kresťanskej skupiny Cenacolo v Dome kultúry v Čadci, ke sa predsatvenia zúčastnilo cca 800 žiakov.

Cieľová skupina: žiaci  9. ročníkov ZŠ + žiaci 1. ročníkov stredných škôl

Téma: " Z temnoty do svetla"

Termín : 23.11.2017  v Dome kultúry Čadca o 8,00 hod a  12,00 hod.