• Úvod
  • Novinky
  • "Policajt,tvoj priateľ"- preventívna aktivita pre žiakov 1.ročníkov...

"Policajt,tvoj priateľ"- preventívna aktivita pre žiakov 1.ročníkov základných škôl

Mestská polícia Čadca sa v mesiaci marec vydáva po školách v meste Čadca. Zameria sa na deti prvého stupňa základných škôl. Pôjde o prvý kontakt detí s políciou, úlohou ktorého je priblíženie práce mestskej polície s cieľom zvýšiť ich dôveru voči polícii a naučiť deti bezpečne sa správať na ceste s a do školy.

Prevencia dopravnej nehodovosti detí

Chodci sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky,  najmä čo sa týka detí. Tie ešte nie sú schopné reagovať v krízových situáciách okamžite a správne. Základ prvej hodiny je preto tematický postavený na prevencii dopravnej nehodovosti detí. Formou hrania sa spoločne naučia ako sa bezpečne správať na ceste do a zo školy, ako správne chodiť po chodníku, aký je význam nosenia reflexných prvkov najmä za zníženej viditeľnosti a podobne.

Deti na prvom stretnutí dostanú reflexné prvky, omaľovánku s témami bezpečnosti na cestách ako aj prvý informačný materiál špeciálne určený pre najmenšie deti o bezpečnom správaní sa doma a na ulici. Tento rok je obohatený ešte o reflexné ruksaky, informačné brožúrky„ ZáchranáRik“ spolu s DVD nosičom, kde deti nájdu  súhrn videí, v ktorých sa hlavní detskí hrdinovia stretávajú s nástrahami súčasného života. Vzdelávací materiál „ZáchranáRik“ distribuovalo oddelenie prevencie kriminality MV SR.

Mestská polícia prichádza s táborom „Záchranárik“

Novinkou pre tento rok je tábor „ Záchranárik“, ktorí je určený pre najmenšie deti. Formou zábavy a zážitkov sa tak spoločne naučia bezpečnému správaniu sa, zdravému životnému štýlu, zoznámia sa s prácou polície a ďalších záchranárskych zložiek. Naučia sa správne telefonovať, ako sa zachovať v nebezpečných situáciach, zahrajú sa na policajného detektíva, ako ubližovanie druhých bolí, ale aj o závislosti na sladkostiach a pod. Nezabudlo sa ani na zážitky. Čakajú ich zážitkové večere s ukážkami práce polície spojené s ukážkami profesionálnych cvičených psíkov, ukážky práce Hasičského a záchranného zboru a pod.