Novinky

Nepovolený výkup eletrospotrebičov

Dňa 24.09.2014 v čase o 17:00 hod. oznámil Pavol L., že po sídlisku Kyčerka jemu neznáme osoby vykupujú elektrospotrebiče a  železný odpad. Hliadkou na Ul. Komenského zaistený Vladimír Š. z obce Zlaté Klasy, ktorý bez akreditácie a povolenia mesta realizoval výkup elektrospotrebičov a pod. Menovanému bola na mieste uložená bloková pokuta a  ďalšia činnosť mu bola zakázaná.

POZOR na falošné zbierky

Touto cestou upozorňujeme všetkých občanov nášho mesta, aby boli obozretní a neprispievali na takého zbierky. Najskôr vám dajú podpísať hárok, potom čakajú peniaze. Tvária sa, že sú hluchonemí. Hliadka Mestskej polície Čadca dňa  24.9.2014 o 10,55 hod. opäť na kamerovom zázname zaregistrovala neohlásenú verejnú zbierku, ktor... Celý článok

Nočné vyvádzanie počas Bartolomejského jarmoku

Dňa 24.08.2014 počas Bartolomejského jarmoku boli zaznamenané rôzne priestupky najma proti verejnému poriadku. Z výpisov vyberáme: v čase o 00:38 hod. na kamerovom systéme zaregistrovaný muž, ktorý hodil sklenený pohár do fontány na pešej zóne. Hliadkou na mieste zaistený Štefan S. z Krásna nad Kysuco... Celý článok

19. ročný mladík zo Zborova nad Bystricou úmyselne rozbil výklad na pešej zóne

Dňa 17.8.2014 hliadka Mestskej polície Čadca o 04:55 hod. zaregistrovala mladíka,  ako úmyselne rozbil výklad firmy T-com na pešej zóne. Šetrením zistené, že ide o 19. ročného Patrika Č. zo Zborova nad Bystricou. Okrem kompletnej finančnej kompenzácie firme, ktorej škodu spôsobil  bola mladíkovi udelená aj vysoká bloková pokuta.

Rušenie nočného kľudu hudobnou produkciou

Dňa 9.8.2014 hliadka Mestskej polície Čadca zistila rušenie nočného kľudu hudobnou produkciou vo Victory café. Na mieste zistené, že hudobná produkcia bola taktiež bez oznamovacej povinnosti v zmysle Všeobecne záväzného nariaenia o verejných a kultúrnych podujatiach. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť z... Celý článok

Nepovolený predaj

Dňa 6.8.2014 o 15,25 hod. na Námestí Slobody zaregistrovaný nepovolený pouličný predaj voňaviek 20.ročným Jánom L. zo Serede. Menovanému na mieste udelená bloková  pokuta.

Pozor na falošné zbierky pod hlavičkou UNICEF

Dňa 04.07.2014 v čase o 14:25 hod. na kamerovom systéme spozorované osoby, ktoré vyberali peniaze od ľudí. Hliadkou na mieste zaistené Streja C., Tuca C. a maloletá 12-ročná Lova D. Následne pri obchodnom centre Kaufland zaistení Asdam R. a Crácium Dodi R, všetci občania Rumunska. Pod hlavičkou UNICEF a i... Celý článok