Novinky

Nočné vyvádzanie počas Bartolomejského jarmoku

Dňa 24.08.2014 počas Bartolomejského jarmoku boli zaznamenané rôzne priestupky najma proti verejnému poriadku. Z výpisov vyberáme: v čase o 00:38 hod. na kamerovom systéme zaregistrovaný muž, ktorý hodil sklenený pohár do fontány na pešej zóne. Hliadkou na mieste zaistený Štefan S. z Krásna nad Kysuco... Celý článok

19. ročný mladík zo Zborova nad Bystricou úmyselne rozbil výklad na pešej zóne

Dňa 17.8.2014 hliadka Mestskej polície Čadca o 04:55 hod. zaregistrovala mladíka,  ako úmyselne rozbil výklad firmy T-com na pešej zóne. Šetrením zistené, že ide o 19. ročného Patrika Č. zo Zborova nad Bystricou. Okrem kompletnej finančnej kompenzácie firme, ktorej škodu spôsobil  bola mladíkovi udelená aj vysoká bloková pokuta.

Rušenie nočného kľudu hudobnou produkciou

Dňa 9.8.2014 hliadka Mestskej polície Čadca zistila rušenie nočného kľudu hudobnou produkciou vo Victory café. Na mieste zistené, že hudobná produkcia bola taktiež bez oznamovacej povinnosti v zmysle Všeobecne záväzného nariaenia o verejných a kultúrnych podujatiach. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť z... Celý článok

Nepovolený predaj

Dňa 6.8.2014 o 15,25 hod. na Námestí Slobody zaregistrovaný nepovolený pouličný predaj voňaviek 20.ročným Jánom L. zo Serede. Menovanému na mieste udelená bloková  pokuta.

Pozor na falošné zbierky pod hlavičkou UNICEF

Dňa 04.07.2014 v čase o 14:25 hod. na kamerovom systéme spozorované osoby, ktoré vyberali peniaze od ľudí. Hliadkou na mieste zaistené Streja C., Tuca C. a maloletá 12-ročná Lova D. Následne pri obchodnom centre Kaufland zaistení Asdam R. a Crácium Dodi R, všetci občania Rumunska. Pod hlavičkou UNICEF a i... Celý článok

Koniec školského roka sa oslavoval s alkoholom

Dňa 27.06.2014 v čase o 11:50 hod. oznámil občan, že za plavárňou leží v tráve jemu neznáme dievča, zrejme opité. Hliadkou na miest nájdená mladistvá 15-ročná Natália B. z Krásna nad Kysucou, silno pod vlyvom alkoholu, neschopná komunikovať, samostatne chodiť. Na miesto privolaná RZP, ktorá menovanú odvi... Celý článok

MDD s Mestskou políciou Čadca

Mestská polícia Čadca v spolupráci s Kultúrnym a informačným centrom pripravila aktivity pre deti priamo pred Domom kultúry , ktoré boli zamerané na : -jazdy zručnosti na malom dopravnom ihrisku, -deti si mali možnosť pozrieť ukážky telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky mestskej polície , -povoziť sa na bicyk... Celý článok