Novinky

Nepovolený predaj

Dňa 6.8.2014 o 15,25 hod. na Námestí Slobody zaregistrovaný nepovolený pouličný predaj voňaviek 20.ročným Jánom L. zo Serede. Menovanému na mieste udelená bloková  pokuta.

Pozor na falošné zbierky pod hlavičkou UNICEF

Dňa 04.07.2014 v čase o 14:25 hod. na kamerovom systéme spozorované osoby, ktoré vyberali peniaze od ľudí. Hliadkou na mieste zaistené Streja C., Tuca C. a maloletá 12-ročná Lova D. Následne pri obchodnom centre Kaufland zaistení Asdam R. a Crácium Dodi R, všetci občania Rumunska. Pod hlavičkou UNICEF a i... Celý článok

Koniec školského roka sa oslavoval s alkoholom

Dňa 27.06.2014 v čase o 11:50 hod. oznámil občan, že za plavárňou leží v tráve jemu neznáme dievča, zrejme opité. Hliadkou na miest nájdená mladistvá 15-ročná Natália B. z Krásna nad Kysucou, silno pod vlyvom alkoholu, neschopná komunikovať, samostatne chodiť. Na miesto privolaná RZP, ktorá menovanú odvi... Celý článok

MDD s Mestskou políciou Čadca

Mestská polícia Čadca v spolupráci s Kultúrnym a informačným centrom pripravila aktivity pre deti priamo pred Domom kultúry , ktoré boli zamerané na : -jazdy zručnosti na malom dopravnom ihrisku, -deti si mali možnosť pozrieť ukážky telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky mestskej polície , -povoziť sa na bicyk... Celý článok

Pomôžte pri odhalení páchateľa

Dňa 17.05.3014 v čase o 07:25 hod. oznámila Cecília K., že na vchodových  dverách do bl. 8 na ul. SNP je rozbitá sklenená výplň. Hliadkou mestskej polície  miesto  zadokumentované.  Celá vec  sa nachádza v štádiu objasňovania.   Touto cestou chceme požiadať o pomoc obyvateľov najmä  z ulice SNP, ak majú akékoľvek inf... Celý článok

"Nenič, ale chráň svoje mesto" - nový preventívny projekt

Mestská polícia Čadca pod záštitou primátora mesta Čadca Ing. Milana Guru spúšťa nový preventívny projekt pod názvom „Nenič, ale chráň svoje mesto“   Cieľom tohto projektu je motivovať deti a mladistvých k zníženiu vandalizmu a minimalizovaniu majetkových škôd a následne nákladov na ich odstránen... Celý článok

Týždeň bezpečnosti

Mesto Čadca prostredníctvom svojho poriadkového útvaru Mestskej polície Čadca  realizujeme celotýždňovú akciu zameranú na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkom Mesta Čadca.  Jednou s častí týchto aktivít je problematika riešenia statickej dopravy na území Mesta Čadca. Pri zistení priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti ... Celý článok