Novinky

Vzdelávací motivačný tréning - „ Kurz pre peer aktivistov“

Vzdelávací motivačný  tréning – „ Kurz pre  peer aktivistov“ bol zameraný na  neformálne vzdelávanie v prevencii drogových závislostí a na pôsobenie v rámci rovesníckych vzťahov. Vzdelávanie dobrovoľníkov prebiehalo počas každoročnýých protidrogových aktivít v rámci projektu " Nemusíš to zažiť" v ... Celý článok

Narkomani varujú deti pred životom s drogami

Mestská polícia Čadca v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám pripravila pre žiakov základných a stredných škôl v meste Čadca  živé knižnice s narkomanmi, ktorí sa liečia z drogovej závislosti. Hlavné posolstvo týchto besied s deťmi a mládežou  bolo „ Ty to nemusíš zažiť“. Celkovo sme navštívili 5 zákl... Celý článok

Protidrogový vlak už piaty krát v Čadci

443 detí + 52 pedagogických a iných odborných zamestnancov si prišlo pozrieť 90 minútový program v " Protidrogovom vlaku". Silným zážitkom bolo 5 mladistvých z resocializačného programu Centra pre deti a rodiny Semeteš, ktorí sa už liečia z drogovej závislosti a porozprávali deťom ich silno-smutné príbehy zo sv... Celý článok