Preventívne aktivity pre deti a mládež

VEDOMOSTNÝ KVÍZ

Zahoď nudu a poď hrať s nami o skvelé ceny....3 najlepší vyhrávajú každé 3 mesiace.


Ďalej realizujeme:

- Besedy a  interaktívne dialógy na rôzne témy bezpečnosti

- Každodenná realizácia projektu „Bezpečne do a zo školy“

- Prevádzka  detského dopravného ihriska na sídlisku Žarec

- Klub mládeže mestskej polície

- Aktivity v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám

- Medzinárodný deň s mestskou políciou

- Realizácia aktivít v rámci projektu  „Zvyšovanie bezpečnosti ohrozených skupín obyvateľstva v meste“

- Realizácia projektu pod názvom „Tvoja správna voľba“

- Jedinečný Protidrogový vlak

 

 

Prílohy na stiahnutie