Poznaj svojho policajta

RAJÓNY MESTSKEJ POLÍCIE

Zmena č. 1: časť sídl. Kýčerka,Čadečka, Milošová, Podzávoz

Veliteľ zmeny:  inšp. Bc. Ľubomír Kordek 024

Členovia zmeny:

- inšp. Bc. Vladimír Chromčák 016 - Okružná od bl. 1-17 + bl. 2981-2984, U Kyzka, Podzávoz.

- pol. Ľuboš Kuric 007  – Okružná od  bl. 18-26, Komenského, Milošová od Domesu.

- pol. Daniel Polák 028 – Chalupkova, SNP, Čadečka od ZŠ.

 

Zmena č. 2: časť sídl. Kýčerka,u Sihelníka, u Juroši, Husárik

Veliteľ zmeny:  inšp. Pavol NEČEDA 027

Členovia zmeny:

- inšp. Jaroslav Marťák 002 - Husárik, U Buty, U Krkošky, osada Kýčerka, J. Kollára, Slovanská cesta, Bajzova, Francisciho.

- pol. Maroš Miškanin 025 – Palárikova od Gočárovej, Športovcov, Mierova, Bottova, Staničná, U Sihelníka, U Juroši, Jesenského.

- pol. Andrej Krenželák 014 - Školská, Hurbanova, Rázusova od Gočárovej, Dukelských hrdinov, Janotu.

 

Zmena č. 3: sídlisko Žarec, Kysucká cesta,ul. Potočná, ul. Kukučínova, Horelica

Veliteľ zmeny:  inšp. Dominik BÍRO 018

Členovia zmeny:

- inšp. Ľuboš Červenec 010 – Jašíková, časť Špindli, U Ševca, U Manči, U Najdka, U Kultána, U Vlčáka, Drahošanka, Kysucká cesta + priemyselná zóna (sklady, Moget, fi. K&T, OMV, po most do Veščary), A. Bernoláka, ľavá strana Horelice -  u Hlubinu, u Klimka, u Sventka, u Drláka, u Nemčáka, u Matlucha.

- pol. Matej Ceniga 009 – ul. M.R.Štefánika, ul. J.Kráľa, Potočná,  časť U Capka, Bukov + záhradkárska osada, Jašíkova cesta,  A. Hlinku od SAD po autoumývareň Čechutý, Kukučínova, Podbrežie,

časť Horelica – pravá strana Horelice – priemyselná zóna, u Veščary a časť u Janka.

Zmena č. 4: stred mesta

Veliteľ zmeny: srž. Bc. Anton MIKLUŠÁK 012

Členovia zmeny:

-  inšp. Marián Urbaník 022  - Rázusova po Gočárovu, 17. novembra, A. Hlinku po SAD,      Pribinova, Ľ. Podjavorinskej, Nám. Slobody,ul. Slobody,Hviezdoslavova.

-  pol. Ján Červenec – Horná, Sl. Dobrovoľníkov, Nábrežná, Kýčera, Rieka,  Vojty, Štúrová, Hollého.

-  pol. Ján Červenec – Palárikova po križovatku s Hviezdoslavovou, F. Kráľa, Matičné Námestie, Sládkovičova, Hrancova, Moyzesová, Májová, Malá.