• Úvod
  • Novinky
  • Detská dopravná súťaž " S radosťou a bezpečne na bicykli " má svoji...

Detská dopravná súťaž " S radosťou a bezpečne na bicykli " má svojich víťazov

Mestská polícia Čadca  pripravila na  dopravnom  ihrisku Mesta Čadca dňa 20.06.2023  detskú dopravnú súťaž s názvom „S radosťou a bezpečne na bicykli“ . Význam dopravnej výchovy a prevencie je v príprave detí veľmi dôležitým prvkom. Ranný vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu svojich návykov. Preto je nepretržitá dopravná výchova predpokladom pre bezpečnejšie a rozumnejšie sa správanie detí v cestnej premávke, či už v pozícii chodcov, cyklistov alebo potenciálnych vodičov. Najlepšími miestami, kde si deti môžu vyskúšať svoje vedomosti v teréne a naučiť sa orientovať na cestách sú detské dopravné ihriská (DDI). Praktický výcvik na DDI umožňuje deťom uplatniť poznatky a zručnosti, ktoré získali počas vyučovaní. Dopravná súťaž bola  vyvrcholením teoretickej ako aj praktickej celoročnej výučby zameranej na dopravnú výchovu pre žiakov 3. a 4. ročníka.  Žiaci si svoje vedomosti pravidelne chodia trénovať aj na dopravné ihrisko Mesta Čadca, ktoré odborne vedie Mestská polícia Čadca.

Súťaž bola zameraná na motivovanie  a zvyšovanie záujmu žiakov o dopravnú výchovu, overovanie vedomosti a schopnosti detí – cyklistov a chodcov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy, zvyšovanie bezpečného správania sa detí v cestnej premávke, znižovanie dopravnej nehodovosti našich . Pred súťažou prebiehala  príprava a  realizácia vzdelávacích aktivít pre deti a mládež zameraná na oblasť bezpečnosti na cestách. Vzdelávanie  prebiehalo formou tvorivých dielní, prednášok a praktických cvičení na dopravnom ihrisku. V školskom roku 2022/2023 sa na dopravnom ihrisku Žarec vystriedalo celkom 28 tried základných a materských škôl. Celkovo sme praktické cvičenia pripravili pre 496 žiakov.

Žiaci súťažili v družstvách po 5 žiakov. Do súťaže sa prihlásilo  11 družstiev z piatich základných škôl v našom meste. Súťaž otvoril náčelník Mestskej polície Čadca mjr.Mgr.František Linet.

Okrem príslušníkov Mestskej polície Čadca pomáhali s organizáciou aj naši dobrovoľníci z Klubu mládeže Mestskej polície Čadca, ktorí deťom aj ukázali ako vidia ľudia na bicykli, ktorí majú v dychu 1,5 promile alkoholu cez opilecké okuliare, ktoré simulujú zhoršené videnie, vizuálne skreslenie, či spomalenie reakcií, kde si žiaci môžu uvedomiť aký veľký vplyv má alkohol na schopnosť rozhodnúť sa rýchlo a takiež deti zabávali počas súťaže a vytvárali pozitívnu atmosféru.

Víťazom sa stalo družstvo zo základnej školy Rásusová.

Najlepšími cyklistami školy sa stali:

1. Filip Šperka

2. Martin Rafaj

3. Lukáš Nečeda

4. Filip Krenželák

Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo základnej školy z M.R.Štefánika, kde medzi najlepších cyklistov patrili-

1. Alica Hudecová

2. Sofia Podmanická

3. Patrik Poláček

4. Michal Golis

5. Hugo Slaninák

Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo základnej školy Podzávoz. Medzi najlepších cyklistov patrili-

1. Matej Jašurek

2. Nela Kondeková

3. Adam Kulla

4. Linda Malková

5. Alžbeta Poláčková

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa bezpečných chvíľ na bicykli počas letných prázdnin.