• Úvod
  • Novinky
  • Pozor na pokutu: Pre kolobežkárov a elektrokolobežkárov platia iné ...

Pozor na pokutu: Pre kolobežkárov a elektrokolobežkárov platia iné pravidlá!

Pozor na pokutu

Mestská polícia Čadca bude počas jarných a letných dní pokračovať v sérii pravidelných preventívnych aktivít zameraných na dodržiavanie bezpečnosti a pravidiel pre chodcov, cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov či skateboardistov v najmä spoločne zdieľanom priestore pešej zóny. Je dôležité, aby si cyklisti, korčuliari, kolobežkári a skateboardisti nezamieňali pešiu zónu s miestom na športovanie a svojou rýchlou a bezohľadnou jazdou neohrozovali všetkých naokolo. Iba vzájomný rešpekt, tolerancia a ohľaduplnosť všetkých účastníkov v pešej zóne sú predpokladom k bezpečnosti pre tých, ktorí sa v pešej zóne nachádzajú.

Kolobežkár verzus elektrokolobežkár

Zásadný rozdiel je v tom, že ak jazdíte na kolobežke bez motorčeku, ste z hľadiska zákona chodcom, ak však máte elektrokolobežku, budete považovaní za vodičov. Klasická a elektrická kolobežka sú si vizuálne síce pomerne podobné, no z hľadiska zákonov a pravidiel, ktorými sa musia jazdci na nich riadiť, ide o celkom odlišné stroje. Čo je pre ne z hľadiska legislatívy spoločné a čím sa odlišujú, upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Vodiči a nevodiči

Najprv sa pozrime na to, čo je pre elektrickú aj bežnú kolobežku spoločné – zákon neprikazuje používať pri jazde na nich prilbu. To, že to zákon neprikazuje, ale neznamená, že je to zbytočné. Práve naopak, z hľadiska bezpečnosti je to viac než žiadúce. Kolobežkári, motorizovaní aj nemotorizovaní, sa po krajnici alebo po okraji vozovky môžu pohybovať len v rade za sebou, vedľa seba jazdiť nesmú, pričom nemotorizovaný kolobežkár, ak je to možné, je povinný používať predovšetkým chodník, konkrétne jeho pravú stranu. Základná odlišnosť pri jazde na bežnej (nemotorovej) kolobežke a elektrickej kolobežke je v tom, že ak jazdíte na nemotorovej, ste z hľadiska zákona chodcom a tak sa treba aj správať. A čo to konkrétne znamená? Kolobežkár je povinný používať predovšetkým chodník, konkrétne jeho pravú stranu, pričom nesmie obmedziť ani ohroziť ostatné osoby používajúce chodník. Kde chodník nie je, alebo je neschodný, pohybuje sa kolobežkár po ľavej krajnici a kde krajnica nie je, čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Za zníženej viditeľnosti musia mať kolobežkári idúci po krajnici alebo po okraji vozovky viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný odev.

Bez psa a bez alkoholu

Iná situácia nastáva pri kolobežke s pomocným motorčekom. Tá je nemotorovým vozidlom a preto osoba, ktorá ho vedie sa považuje za vodiča. Preto vodič elektrickej kolobežky nesmie počas jej vedenia požiť alkohol alebo inú návykovú látku, či viesť kolobežku po ich požití, s výnimkou jazdy v obci alebo na cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom. Elektrickú kolobežku smie na ceste viesť len osoba staršia ako 15 rokov. Táto veková hranica neplatí (a teda kolobežku môže viesť aj osoba mladšia) pri jazde na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne. Vodič elektrickej kolobežky smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov a nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Smie jazdiť aj po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov za rovnakých podmienok – ak ich neohrozí a ani neobmedzí. Na elektrickej kolobežke počas jazdy musí vodič držať riadidlá oboma rukami, s výnimkou ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Na elektrickej kolobežke nemožno viezť psa či iné zviera a ani voziť predmety sťažujúce vedenie kolobežky. Na kolobežke nie je dovolená jazda viacerých osôb. Vodič elektrickej kolobežky môže použiť priechod pre chodcov alebo priechod pre cyklistov, pričom na nich jazdí vpravo. Počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť elektrická kolobežka vybavená zadným červeným odrazovým sklom a predným bielym odrazovým sklom, ktoré môžu byť nahradené reflexnými prvkami na odeve vodiča a svietidlami svietiacimi dopredu bielym svetlom a dozadu červeným svetlom.