Úvodné slovo

Vítame Vás na stránkach poriadkového útvaru Mesta Čadca - Mestskej polície Čadca.

Na tejto stránke máte možnosť  získať informácie z histórie i zo súčastnosti Mestskej polície Čadca. Nájdete tu taktiež informácie o rozsahu a výsledkoch z našej činnosti, aktuálne realizácie programov zameraných na prevenciu kriminality.

Veríme, že na našej stránke nájdete potrebné množstvo podnetných informácií, ktoré Vám pomôžu eliminovať možnosť, aby ste sa stali obetou kriminálného činu.

Naším prvoradým cieľom je, aby ste sa ako občan nášho mesta cítili bezpečne. Príslušníci mestskej polície sú Vám k dispozícií 24 hodín denne a sú pripravení Vám kedykoľvek pomôcť, alebo poradiť.

S pozdravom

mjr.Mgr.František Linet
náčelník Mestskej polície Čadca