Klub mládeže Mestskej polície Čadca

Aktivity klubu sú zamerané najmä na prevenciu detí a mládeže pred negatívnymi javmi v spoločnosti (alkohol, drogy, ničenie obecného majetku, prírody a pod. ), ako aj na:

aktívne využitie voľného času,

program podľa predstáv mladých,

zapájanie mladých do tvorby a  prípravy preventívnych aktivít,

dobrovoľnícku činnosť

je miestom integrácie rôznych skupín mládeže,

medzinárodná spolupráca mládeže a pod.

NEZABUDNITE!!!!

Najbližšie stretnutie bude 26.1.2024 o 14,30 hod. na MP!!!


VEDOMOSTNÝ KVÍZ

Zahoď nudu a poď hrať s nami o skvelé ceny....3 najlepší vyhrávajú každé 3 mesiace.