Preventívne aktivity pre dospelých

Preventívne aktivity pre dospelých sa dotýkajú niekoľkých oblastí

 

Pretože hovoríme" NIE "!!!!

Bezplatná nonstop linka 0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie. Národná linka pre ženy je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie.

Kontakt cez email: linkaprezeny@ivpr.gov.sk

V ubytovacích zariadeniach je možné nájsť bezpečné ubytovanie.

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/adresar/