Novinky

Vzdelávací motivačný tréning - „ Kurz pre peer aktivistov“

Vzdelávací motivačný  tréning – „ Kurz pre  peer aktivistov“ bol zameraný na  neformálne vzdelávanie v prevencii drogových závislostí a na pôsobenie v rámci rovesníckych vzťahov. Vzdelávanie dobrovoľníkov prebiehalo počas každoročnýých protidrogových aktivít v rámci projektu " Nemusíš to zažiť" v ... Celý článok

Protidrogový vlak už piaty krát v Čadci

443 detí + 52 pedagogických a iných odborných zamestnancov si prišlo pozrieť 90 minútový program v " Protidrogovom vlaku". Silným zážitkom bolo 5 mladistvých z resocializačného programu Centra pre deti a rodiny Semeteš, ktorí sa už liečia z drogovej závislosti a porozprávali deťom ich silno-smutné príbehy zo sv... Celý článok

Pozvánka na jedinečný protidrogový vlak

Mesto Čadca v spolupráci s Mestskou políciou Čadca pripravilo pre základné školy ako aj verejnosť v našom meste opäť vzdelávaciu a najmä zážitkovú aktivitu tzv .Protidrogový vlak. Tento  jedinečný projekt prevencie drog je založený na interaktívnom zážitku, ktorý zahŕňa všetky ľudské zmysly. Je to inovatívny ná... Celý článok

Pravidlá pre elektrické kolobežky

Elektrické kolobežkya vekový limit V Zákone o cestnej premávke č. 8/2009, konkrétne v § 55a, je explicitne uvedené, že samovyvažovacie vozidlo a elektrickú kolobežku na ceste môže riadiť osoba staršia ako 15 rokov. Vekový limit minimálne 15 rokov neplatí na cestičke pre cyklistov, na ceste v obytnej zóne a na les... Celý článok