• Úvod
  • Novinky
  • Nová parkovacia politika v centre mesta Čadca od 1.mája 2023

Nová parkovacia politika v centre mesta Čadca od 1.mája 2023

Od 1.mája 2023 bude v našom meste fungovať nový parkovací systém, kde cieľom mestskej parkovacej politiky nebude  iba vyberať poplatky, ale zabezpečiť občanom Čadce možnosť zvýhodneného parkovania v lokalite trvalého pobytu. To sa dá dosiahnuť jedine zavedením pravidiel, ktorých súčasťou je aj poplatok za parkovanie. Ďalším cieľom parkovacej politiky je zminimalizovať dĺžku parkovania návštevníkov v centre mesta a motivovať ich na používanie alternatívnej dopravy, ako je MHD, bicykel, kolobežka a iné.

Začíname v centre mesta

Nie je dôvod sa báť, rezidenčné parkovanie neznamená spoplatnenie parkovania v celom meste, parkovacia zóna regulovaného parkovania rieši tzv. centrálnu mestskú zónu, ohraničenú ulicami na tri rezidentské pásma A, B a C:

Rezidentské pásmo „A“ - Tarifa CA1: Sládkovičova, Moyzesova, Malá, Pribinova, Rázusova, Palárikova, Matičné námestie, 17. novembra, Fraňa Kráľa, Horná, Andreja Hlinku I

Rezidentské pásmo „B“ - Tarifa CA2: Hviezdoslavova, Hrancová, Štúrova, Gočárová, Rázusova

Rezidentské pásmo „C“ - Tarifa CA3: Andreja Hlinku II, Kukučínova

Prečo regulovať parkovanie?

Riadené parkovanie má pozitívny dopad na dopravu v meste. Zefektívnenie existujúcich parkovacích miest, riešenie nedostatku parkovacích miest, zabezpečenie plynulosti a prejazdnosti ciest.

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

Cieľom regulácie parkovania je zvýšenie bezpečnosti a pohodlia obyvateľov mesta. Chodcov, cyklistov, aj motoristov. Zvýšenie kvality verejných priestranstiev a atraktivity mesta.

Podpora alternatívnych spôsobov dopravy

Motivujme ľudí začať rozmýšľať inak - využívať MHD a alternatívne spôsoby dopravy ako všade inde v civilizovaných krajinách a mestách.

Ako bude fungovať? Ako si vybavím parkovaciu kartu?

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke :

https://www.mestocadca.sk/parkovanie-v-cadci/parkovanie-v-cadci.html

Viac nájdete aj v prílohe.

Prílohy na stiahnutie