Preventívne aktivity pre seniorov

Pre seniorov realizujeme aktivity v rámci schváleného projektu z Rady vlády pre prevenciu kriminality pod názvom "Zvyšovanie bezpečnosti ohrozených skupín obyvateľstva v našom meste".

Seniori sa v rámci  aktivity " Chráňme sa navzájom" oboznámia s konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali s cieľom poukázať na spôsoby, ktoré podvodníci využívajú (podvodníci v oblekoch verzus podvodníci v teplákoch). Dávame im návody a odporúčania čo treba robiť, ak sa dostanú do podobnej situácie a čoho sa vyvarovať.

Zameranie  na seniorov vychádza zo skúseností, kde sa jasne ukázala nutnosť neustáleho kontaktu s touto ohrozenou skupinou obyvateľov, nakoľko seniori sa stávajú v poslednej dobe častejšie terčom pre podvodníkov a zlodejov, ktorí využívajú ich vek, dôveryhodnosť a neinformovanosť na páchanie trestných činov.

Realizácia sa uskutočňuje organizáciou besied v dome kultúry v našom meste ako aj cez Žilinskú Univerzitu tretieho veku v Čadci  s cieľom oboznámiť seniorov s konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali a poukázať na spôsoby, ktoré podvodníci využívajú (podvodníci v oblekoch verzus podvodníci v teplákoch). Dať im návody a odporúčania čo treba robiť, ak sa dostanú do podobnej situácie a čoho sa vyvarovať. Ďalej naučiť starších ľudí, aby neuľahčovali zlodejom a podvodníkom ich prácu (pin kód uložený spolu s bankomatovou kartičkou, kľúče pod kvetináčmi, podpisovanie rôznych zmlúv, kúpa kradnutých vecí, pôžičky peňazí cudzím ľuďom a podobne). Projekt sme rozšírili aj o tému bezpečnosti na cestách. Seniori po besedách sú  oboznámení s konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali s cieľom poukázať na spôsoby, ktoré podvodníci využívajú Vyškolení seniori (dobrovoľníci) dostali informačné brožúry, nálepky na dvere s dôležitými telefónnymi číslami, aby v prípade podozrenia hneď vedeli kde majú volať, zápisníky, kde si vedú evidenciu oslovených seniorov, ale i ďalších občanov( napr. vlastnej rodiny, detí v okolí, vnúčat a pod.) .  Dobrovoľnícka činnosť spočíva v osobných návštevách samostatne žijúcich seniorov a občanov  vo svojom okolí, kde dochádza k zvyšovaniu povedomia občanov o predchádzaní trestnej činnosti seniorskou prevenciou.

V roku 2016 sa tento pojekt stal aj víťazným projektom Slovenskej republiky v rámci prevencie kriminality a  zástupcovia Mestskej polície Čadca srž.Mgr.Marcela Voreková a mjr.Mgr.František Linet reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni EUCPN - EUROPEAN CRIME PREVENTION NETWORK s projektami prevencie kriminality  pre zástupcov z 20. členských krajín EÚ. EUCPN tvorí výbor zástupcov členských štátov.

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network - ďalej „EUCPN“ alebo „sieť“) bola založená v máji 2001 rozhodnutím Rady Európskej únie na podporu aktivít prevencie kriminality v členských štátoch EÚ a na zabezpečenie prostriedkov, prostredníctvom ktorých by sa mohli vymieňať skúsenosti z najlepších postupov v prevencii, hlavne „tradičnej“ kriminality. Táto zakladajúca legislatíva bola zrušená a nahradená novým rozhodnutím Rady č. 2009/902/SVV z 30. novembra 2009. Internetová stránka Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti predstavuje prácu EUCPN a poskytuje zdroj informácií o prevencii kriminality a o aktivitách, ktoré pomáhajú nielen členom siete, ale aj všetkým pracovníkom prevencie pri hľadaní najlepších riešení pre predchádzanie a znižovanie kriminality.Prevencia a boj proti zločinu poskytuje podporu činnosti podľa hlavy VI (ZEÚ) týkajúce sa všetkých typov trestnej činnosti. Cieľovou skupinou sú verejné subjekty zaoberajúce sa vymáhanie práva, prevencia kriminality a ochrany obetí a svedkov, ako aj verejných a súkromných subjektov zaoberajúcich sa súvisiacich záležitostí.

Nesmierne si vážime najmä záujem Francúzka o naše projekty, ako aj Švédska, či Maďarska. Veľmi motivačné boli aj projekty Nemecka, ako i Českej republiky.Taktiež aj my sme prišli s plnou hlavou nových inšpirácií a možností. Nadviazali sme veľmi veľa kontaktov, boli sme zaradení do Európskej siete EF for Urban Security.

Ďalej učíme starších ľudí, aby neuľahčovali zlodejom a podvodníkom ich prácu (pin kód uložený spolu s bankomatovou kartičkou, kľúče pod kvetináčmi, podpisovanie rôznych zmlúv, kúpa kradnutých vecí, pôžičky peňazí cudzím ľuďom a podobne).

Projekt sme rozšírili aj o tému bezpečnosti na cestách, kde upozorňujeme seniorov na riziká úrazov v cestnej premávke v dôsledku vlastnej nepozornosti.

Očakávame zvýšenie informovanosti, zníženie majetkovej trestnej činnosti. Ďalšou časťou projektu je propagačná činnosť, ktorá spočíva v rozdávaní informačných letákov a samolepiek na dvere s tel. číslami na políciu pre 1600 samostatne žijúcich seniorov a postupná návšteva príslušníkmi mestskej polície týchto seniorov v domoch, bytov a domovov dôchodcov.

V projekte sa zameriavame na aktívnych seniorov, ktorí sú ochotní sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti zameranej na návštevy najmä samostatne žijúcich seniorov, priateľov a známych s cieľom informovať ich o projekte pod názvom „ Chráňme sa navzájom“. Tento projekt má za cieľ  zvýšiť bezpečnosť samostatne žijúcich seniorov.

Každý dôchodca, ktorý  má záujem sa vyškoliť v tomto projekte ako dobrovoľník môže kontaktovať  srž.Mgr.Marcelu Vorekovú na tel. 041/4332133, na mobilné číslo 0908 499 210, alebo na e:mail: mspcadca@gmail.com.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.