• Úvod
  • Novinky
  • Kontajnery v našom meste sú sledované fotopascami

Kontajnery v našom meste sú sledované fotopascami

Mestská polícia Čadca denne rieši neporiadok okolo kontajnerov, najmä na ulici Chalúpkovej a Okružnej. Veľkorozmerný odpad, ktorý ku kontajnerom nepatrí sa tam objavuje takmer každý týždeň. Obťažuje obyvateľov a znečisťuje životné prostredie. V okolí je veľmi často neporiadok.

Problém nie je však vo frekvencii vývozu, ale najmä v nedisciplinovanosti obyvateľov samotných. Občania nerešpektujú, že v meste máme zberný dvor, ktorý je bezplatný  a veľkoobjemný odpad vyhadzujú ku stojiskám. Je to jednoduchšie.  Máme síce pekné podzemné kontajnery, ale okolo nich je neporiadok. Stav je až pohoršujúci. Obyvatelia mesta často ku kontajnerovým stojiskám vyhadzujú chladničky, nábytok a ďalšie nevhodné predmety zo svojich domácností.

Problematické miesta sú monitorované okrem kamerového systému napojeného na mestskú políciu aj novými fotopascami. Tie zaznamenajú pohyb aj počas tmy a zlej viditeľnosti. Fotopasce majú  najmä preventívny účinok. Ľudia budú vedieť, že sú sledovaní kamerami a dá sa ich ľahko vypátrať.  Za vyhodenie odpadu mimo kontajnera hrozí páchateľovi pokuta. Mestská polícia rieši tieto situácie ako priestupok proti verejnému poriadku.