Novinky

Hľadáme dobrovoľníkov

Hľadáme dobrovoľníkov do Živých knižníc o šikanovaní na školách!!!! Bol/a si niekedy v škole šikanovaná/ý? Alebo si bol svedkom nekalých praktík niektorých žiakov? Poď o tom porozprávať deťom, ktoré možno majú podobný osud. Pomôž sebe aj ostatným.... Za odmenu dostaneš príležitosť zúčastniť sa medzinárodného workshopu, práce na... Celý článok

Mladí narkomani rozprávali svoje skutočné životné príbehy

MESTO ČADCA - Mestská polícia Čadca v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám  pripravila niekoľko aktivít pre  žiakov  2. stupňa základných škôl  a stredných škôl na území Mesta Čadca, ktorých cieľom je aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog. Hlavnou aktivitou tohto týžd... Celý článok

Aktivity v rámci Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám vznikol pôvodne ako Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam z iniciatívy Európskej komisie v roku 1998.  Stalo sa tradíciou, že počas tretieho novembrového týždňa sa organizujú a zviditeľňujú aktivity a výzvy vo vzťahu k užívaniu drog. Vzhľadom k tomu, ž... Celý článok

Nepovolený výkup eletrospotrebičov

Dňa 24.09.2014 v čase o 17:00 hod. oznámil Pavol L., že po sídlisku Kyčerka jemu neznáme osoby vykupujú elektrospotrebiče a  železný odpad. Hliadkou na Ul. Komenského zaistený Vladimír Š. z obce Zlaté Klasy, ktorý bez akreditácie a povolenia mesta realizoval výkup elektrospotrebičov a pod. Menovanému bola na mieste uložená bloková pokuta a  ďalšia činnosť mu bola zakázaná.

POZOR na falošné zbierky

Touto cestou upozorňujeme všetkých občanov nášho mesta, aby boli obozretní a neprispievali na takého zbierky. Najskôr vám dajú podpísať hárok, potom čakajú peniaze. Tvária sa, že sú hluchonemí. Hliadka Mestskej polície Čadca dňa  24.9.2014 o 10,55 hod. opäť na kamerovom zázname zaregistrovala neohlásenú verejnú zbierku, ktor... Celý článok