Novinky

Mladí narkomani rozprávali svoje skutočné životné príbehy

MESTO ČADCA - Mestská polícia Čadca v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám  pripravila niekoľko aktivít pre  žiakov  2. stupňa základných škôl  a stredných škôl na území Mesta Čadca, ktorých cieľom je aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog. Hlavnou aktivitou tohto týžd... Celý článok

Aktivity v rámci Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám vznikol pôvodne ako Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam z iniciatívy Európskej komisie v roku 1998.  Stalo sa tradíciou, že počas tretieho novembrového týždňa sa organizujú a zviditeľňujú aktivity a výzvy vo vzťahu k užívaniu drog. Vzhľadom k tomu, ž... Celý článok

Nepovolený výkup eletrospotrebičov

Dňa 24.09.2014 v čase o 17:00 hod. oznámil Pavol L., že po sídlisku Kyčerka jemu neznáme osoby vykupujú elektrospotrebiče a  železný odpad. Hliadkou na Ul. Komenského zaistený Vladimír Š. z obce Zlaté Klasy, ktorý bez akreditácie a povolenia mesta realizoval výkup elektrospotrebičov a pod. Menovanému bola na mieste uložená bloková pokuta a  ďalšia činnosť mu bola zakázaná.

POZOR na falošné zbierky

Touto cestou upozorňujeme všetkých občanov nášho mesta, aby boli obozretní a neprispievali na takého zbierky. Najskôr vám dajú podpísať hárok, potom čakajú peniaze. Tvária sa, že sú hluchonemí. Hliadka Mestskej polície Čadca dňa  24.9.2014 o 10,55 hod. opäť na kamerovom zázname zaregistrovala neohlásenú verejnú zbierku, ktor... Celý článok

Nočné vyvádzanie počas Bartolomejského jarmoku

Dňa 24.08.2014 počas Bartolomejského jarmoku boli zaznamenané rôzne priestupky najma proti verejnému poriadku. Z výpisov vyberáme: v čase o 00:38 hod. na kamerovom systéme zaregistrovaný muž, ktorý hodil sklenený pohár do fontány na pešej zóne. Hliadkou na mieste zaistený Štefan S. z Krásna nad Kysuco... Celý článok

19. ročný mladík zo Zborova nad Bystricou úmyselne rozbil výklad na pešej zóne

Dňa 17.8.2014 hliadka Mestskej polície Čadca o 04:55 hod. zaregistrovala mladíka,  ako úmyselne rozbil výklad firmy T-com na pešej zóne. Šetrením zistené, že ide o 19. ročného Patrika Č. zo Zborova nad Bystricou. Okrem kompletnej finančnej kompenzácie firme, ktorej škodu spôsobil  bola mladíkovi udelená aj vysoká bloková pokuta.

Rušenie nočného kľudu hudobnou produkciou

Dňa 9.8.2014 hliadka Mestskej polície Čadca zistila rušenie nočného kľudu hudobnou produkciou vo Victory café. Na mieste zistené, že hudobná produkcia bola taktiež bez oznamovacej povinnosti v zmysle Všeobecne záväzného nariaenia o verejných a kultúrnych podujatiach. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť z... Celý článok