Novinky

Preventívne aktivity proti rôznym formám násilia

Mesto Čadca  je svojou anonymitou vhodným prostredím na delikventné a kriminálne správanie. Nie je ničím výnimočný víkend v nočných uliciach, kde neustále prebiehajú rôzne bitky agresívnych skupín proti sebe, alebo aj proti etnicky iným skupinám. „ Vystúp z bludného kruhu a  netoleruj žiadne formy nás... Celý článok

Kamerový systém odhalil lúpežné prepadnutie

Dňa 1.3.2015 o 19:55 hod. požiadala hliadka obvodného oddelenia policajného zboru v Čadci o súčinnosť pri pátraní po podozrivej osobe, ktorá mala na Námestí Slobody  lúpežne prepadnúť ženu a odcudziť  jej kabelku.  Následne pomocou kamerového záznamového systému Mestskej polície Čadca bola podozrivá osoba z... Celý článok

Upozornenie pre občanov

Vážení občania, touto cestou Vás chceme upozorniť na nevhodné parkovanie v križovatkách, v blízkosti zberných smetných nádob a pod. a to  najmä  na sídlisku Kyčerka. Zlým parkovaním  ohrozujete ostatných účastníkov cestnej premávky, vystavujte  sa poškodeniu vlastného majetku ako i majetku iných občanov. Mnohokrát nie je možn... Celý článok

Návšteva resocializačného strediska Provital o.z. Koš

Počas polročných prázdnin sme s dobrovoľníkmi klubu mládeže Mestskej polície Čadca navštívili resocializačné zariadenie Provital o.z. v Koši pri Prievidzi. Hlavným cieľom tohto občianskeho združenia je doliečovanie drogovo závislých plnoletých fyzických osôb formou pobytovej resocializácie. Resocia... Celý článok

Hľadáme dobrovoľníkov

Hľadáme dobrovoľníkov do Živých knižníc o šikanovaní na školách!!!! Bol/a si niekedy v škole šikanovaná/ý? Alebo si bol svedkom nekalých praktík niektorých žiakov? Poď o tom porozprávať deťom, ktoré možno majú podobný osud. Pomôž sebe aj ostatným.... Za odmenu dostaneš príležitosť zúčastniť sa medzinárodného workshopu, práce na... Celý článok

Mladí narkomani rozprávali svoje skutočné životné príbehy

MESTO ČADCA - Mestská polícia Čadca v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám  pripravila niekoľko aktivít pre  žiakov  2. stupňa základných škôl  a stredných škôl na území Mesta Čadca, ktorých cieľom je aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog. Hlavnou aktivitou tohto týžd... Celý článok

Aktivity v rámci Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám vznikol pôvodne ako Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam z iniciatívy Európskej komisie v roku 1998.  Stalo sa tradíciou, že počas tretieho novembrového týždňa sa organizujú a zviditeľňujú aktivity a výzvy vo vzťahu k užívaniu drog. Vzhľadom k tomu, ž... Celý článok