• Úvod
  • Novinky
  • Parkovanie: Od 1. mája v týchto častiach platia nové pravidlá

Parkovanie: Od 1. mája v týchto častiach platia nové pravidlá

Parkovacia zóna regulovaného parkovania rieši tzv. centrálnu mestskú zónu, ohraničenú ulicami na tri rezidentské pásma A, B a C:

Rezidentské pásmo „A“ - Tarifa CA1: Sládkovičova, Moyzesova, Malá, Pribinova, Rázusova, Palárikova, Matičné námestie, 17. novembra, Fraňa Kráľa, Horná, Andreja Hlinku I

Rezidentské pásmo „B“ - Tarifa CA2: Hviezdoslavova, Hrancová, Štúrova, Gočárová, Rázusova

Rezidentské pásmo „C“ - Tarifa CA3: Andreja Hlinku II, Kukučínova

Na krátkodobé  a návštevnícke parkovanie možno využiť všetky verejné a dopravným značením označené parkovacie miesta. Platba za návštevnícke parkovanie (hodinová sadzba a jej násobky) sa realizuje len elektronickou formou - prostredníctvom SMS alebo aplikácie parkdots.

Držitelia preukazu "Ťažko zdravotne postihnutý" (ŤZP), ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu a majú modrý parkovací preukaz vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) parkujú v meste Čadca na miestach vyhradených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bezplatne.

Cenník

TARIFNÉ PÁSMO CA1

APLIKÁCIA / HODINA SMS / HODINA

0,50 0,60

TARIFNÉ PÁSMO CA2 A CA3

APLIKÁCIA / HODINA SMS / HODINA

0,20 0,30

SMS

Platby za parkovanie prostredníctvom SMS-ky, je moderný a pohodlný spôsob ako zaplatiť za odstavenie svojho vozidla v CMPZ. Po zaparkovaní vozidla je potrebné odoslať SMS v predpísanom tvare uvedenom na dodatkovej tabuli pod dopravnou značkou na zverejnené telefónne číslo. Následná spätná SMS je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako dôkaz o zaplatení parkovného. Pred uplynutím doby platnosti parkovacieho lístka bude klientovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka. Následne sa klient môže rozhodnúť, či si predĺži parkovací lístok zaslaním obdobnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho miesta.

Ako uhradiť parkovné cez SMS

Zaslaním SMS na predpísané číslo 2200 v tvare CA1 medzera evidenčné číslo vozidla, napr. CA123XY, medzera 2, je uhradené parkovné v centrálnej mestskej parkovacej zóne v Čadci pre vozidlo, ktorého evidenčné číslo je  CA123DC na 2 hodiny.

Príklad: text SMS: CA1  CA123XY  2 poslať na tel. číslo:2200

Vysvetlenie: CA1 (CA2, CA3) je parameter (kód) miesta v centrálnej mestskej parkovacej zóne v Čadci

CA123XY je evidenčné číslo vozidla 2 - je parameter času (počet hodín), to znamená parkovné je v tomto prípade zaplatené na 2 hodiny.

V prípade že parameter času nebude uvedený, automaticky je odoslanej SMS pridelený parameter 1, čo znamená, že parkované je zaplatené na 1 hodinu.Do 30 sekúnd od odoslania bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovanom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným odoslaním SMS. Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Daňový doklad bude možno získať na web stránke www.parkovaniecadca.sk. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné.

Mobilná aplikácia

Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnut v obchodoch Google Play pre Android alebo App Store pre Apple iOS.

Zaplatenie parkovného prostredníctvom zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístka v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla.

Postup je nasledovný: V aplikácií ParkDots vodič zvolí zónu v meste, v ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania (napr. 1 hod), zadať evidenčné číslo vozidla (napr. CA123XY) a potvrdiť tlačidlom „Zaplať“. Po vyplnení údajov z platobnej karty, potvrdení platby a jej spracovaní, má vodič zakúpený virtuálny parkovací lístok.

Registrácia vodiča v aplikácii ParkDots nie je nevyhnutná, ale vodičovi umožňuje uložiť evidenčné číslo vozidla, ako aj platobnú kartu, pre zvýšenie pohodlia a rýchlosti nákupu virtuálneho parkovacieho lístka. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné priamo v aplikácii v sekcii „Parkovacie lístky“. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná notifikácia, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Daňový doklad možno získať priamo v aplikácií ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky“. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je  na týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné.

Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej násobky pri prvotnej úhrade cez virtuálny parkovací lístok a to až do doby 16,00 hod. teda na celú dobu spoplatneného státia v daný deň.