Pozvánka na protidrogový vlak

Mesto Čadca v spolupráci s Mestskou políciou Čadca pripravilo pre základné školy ako aj verejnosť  v našom meste opäť po dvoch rokoch zážitkovú aktivitu tzv. Protidrogový vlak. Tento  jedinečný projekt prevencie drog je založený na interaktívnom zážitku, ktorý zahŕňa všetky ľudské zmysly. Je to inovatívny nástroj, ktorý je súčasťou systému prevencie rizikového správania. Hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mládež vo veku od 12 do 17 rokov. Deti môžu bezpečne navštíviť miesta alebo situácie, s ktorými sa bežne stretávajú, napríklad bar, autonehoda, väzenie, drep. Výsledkom je, že mladí ľudia opúšťajú vlak, pretože vedia, že návykové látky môžu nezvratne poškodiť ich životy a že za ich život sú zodpovedné iba oni.

Protidrogový vlak príde v pondelok 29. apríla 2024. Od 8:00 hod. so 14:30 hod. je vyhradený len pre základné školy v našom meste. Od 15:30 hod. sa môžu na prehliadku objednať aj občania nášho mesta so svojimi deťmi. V prípade záujmu kontaktujte p. Vorekovú na tel.čísle: 0918 907 470.

Program vo vlaku je len začiatok komplexného programu protidrogovej prevencie v našom meste.

Vlak odchádza a my pracuje s náväznym  programom s názvom „To je zákon, kámoš!“ priamo na školách. Na základe toho istého príbehu sa nasledujúci program zameriava na legislatívne aspekty prevencie drog, ich užívania a distribúcie. Interaktívnym spôsobom policajt vysvetľuje právne a nelegálne situácie z nášho príbehu v kontexte trestného práva.

Cennou súčasťou projektu je zber a analýza údajov. V relatívne krátkom čase je možné získať aktuálne údaje od veľkého počtu účastníkov, ktoré sú následne  vyhodnotené. Deti vyplnia anonymný dotazník, ktorý obsahuje otázky týkajúce sa ich voľného času, skúseností s drogami, právneho povedomia a hodnotenia návštevníkov

Z posledných dát pre mesto Čadca  z roku 2022,  môžeme vyčítať, že deti začínajú experimentovať s tabakovými výrobkami okolo dvanásteho a trinásteho  roku.  Na dotazník v roku 2022 odpovedalo 405 žiakov. Priemerný vek bol 13,5 roka. Podľa porovnaní výsledkov s rokom 2021 môžeme konštatovať zlepšenie informovanosti a stavu rizikového správania sa mládeže v meste Čadca.

TABAK – V roku 2022 mala skúsenosť s fajčení celkom 39 % žiakov. S porovnaním s rokom 2021 je to o 18 % menej. 59 % detí si cigaretu zohnalo od kamarátov, 18 % od rodiny. Kúpilo si ich  10 % žiakov .Pokiaľ ide o motiváciu k prvému skúsenosti s cigaretou, jasne prevažuje 75 % zvedavosť, nasleduje 30 % kontakt s kamarátmi  a  15 % nuda.

ALKOHOL- Alkohol a prvý experiment sa objavuje v 13 rokoch. 56,79  % žiakov už má skúsenosť s alkoholom. S porovnaním s rokom 2021 je to o 22 % menej.  Za posledný týždeň uviedlo 3,95 % žiakov že pilo alkohol / v roku 2021 to bolo 12 %/. Najväčší nárast môžeme vidieť medzi trinástym a pätnástym rokom. Až 66 % detí získalo prvý alkohol od rodiny a 26 % od kamarátov.  Hlavným dôvodom prečo skúsili alkohol je 54 % zvedavosť, 51 % rodina a 26 % zábava a kontakt s kamarátmi.

MARIHUANA - Skúsenosti s marihuanou uviedlo 3,21 %  / respondentov/v roku 2021 to bolo 4,21%/ a začínajú sa objavovať od  14 rokov. Pre 14 % žiakov je ľahké zohnať marihuanu. Hlavným dôvodom je zvedavosť, až 100 % , potom sú to kamaráti až 51 %, a zábava taktiež 25 %. Ti, ktorí majú skúsenosti s marihuanou, uviedlo  25 % žiakov / v roku 2021 35,25 % /, že jej užívanie má malé, alebo len stredné riziká.

Celkom 92 % žiakov hodnotilo tento protidrogový  program za najlepší a taktiež  by ho doporučili svojím kamarátom a známym.