• Úvod
  • Novinky
  • Máme za sebou ďalší úspešný vzdelávací pobyt " Záchranárik"

Máme za sebou ďalší úspešný vzdelávací pobyt " Záchranárik"

Od 20-25. augusta sme uskutočnili  ďalší ročník obľúbeného zážitkovo-vzdelávacieho pobytu "Záchranárik“, ktorý bol určený pre deti vo veku od 8 do 12 rokov.

Tento rok nás potešil svojou návštevou aj zástupca Mesta Čadca p. PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. ktorý sa oboznámil s programom a aktivitami tohto tábora, ako aj   s 35 deťmi, ktoré  majú možnosť tento pobyt absolvovať.

Nosnou myšlienkou tohto pobytu je oboznámiť deti so základnými princípmi bezpečného správania, aby sa nestali obeťou kriminálneho činu, aby vedeli ako rozpoznať znaky šikanovania, ako bezpečne tráviť čas na internete, aby sa nestali obeťami kyberšikanovania a pod.

Program sa niesol v znamení približovania práce všetkých záchranných zložiek,  deti sa oboznámili už   s prácou mestskej a dopravnej polície, vyriešili  rôzne záhady, snažili sa nájsť páchateľa,  riešili rôzne nebezpečné dopravné situácie, záchranárske situácie a pod. Taktiež sa oboznámili s prácou služobnej kynológie policajného zboru, kde im predstavili služobných psíkov v akcii. Ďalej sa oboznámili s  činnosťou Dobrovoľného hasičského  zboru Oščadnica, ktorý im pripravil aj  veľkú penovú šou.

Deti privítali aj  príslušníkov z armády SR, predstavenie ich práce a ukážka práce Horskej záchrannej služby.

Poďakovanie patrí organizátorom, animátorom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a konaní tohto zážitkovo-vzdelávacieho pobytu  Vďaka taktiež patrí organizáciám, ktoré sa podieľali na programovom, ako aj finančnom zabezpečení : Mesto Čadca, Mestskej  polícii  Čadca, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, DHZ obce Oščadnica, Armáde SR a Horskej záchrannej službe Slovenska.