Pozvánka na protidrogový vlak

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom každoročných  aktivít  je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách. Ľudia, ktorí trpia poruchami spojenými s užívaním drog, majú ťažkosti v práci a vo vzťahoch s rodinou a priateľmi. Niekoľko štúdií poukazuje na úzke prepojenie medzi nezákonným užívaním drog, zločinom a násilím. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v roku 2019 viac ako 180-tisíc úmrtí súviselo priamo s poruchami spojenými s užívaním drog a približne 269 miliónov ľudí (približne 5,5 % svetovej populácie vo veku 15 – 64 rokov) užívalo drogy v predchádzajúcom roku.

Mesto Čadca v spolupráci s Mestskou políciou Čadca pripravilo pre základné školy ako aj verejnosť v našom meste opäť po dvoch rokoch zážitkovú aktivitu tzv .Protidrogový vlak. Tento  jedinečný projekt prevencie drog je založený na interaktívnom zážitku, ktorý zahŕňa všetky ľudské zmysly. Je to inovatívny nástroj, ktorý je súčasťou systému prevencie rizikového správania. Hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mládež vo veku od 12 do 17 rokov. Deti môžu bezpečne navštíviť miesta alebo situácie, s ktorými sa bežne stretávajú, napríklad bar, autonehoda, väzenie, drep. Výsledkom je, že mladí ľudia opúšťajú vlak, pretože vedia, že návykové látky môžu nezvratne poškodiť ich životy a že za ich život sú zodpovedné iba oni.

Protidrogový vlak  príde v pondelok 22.11.2021. Od 8:00 hod. so 15:30 hod. je vyhradený len pre základné školy v našom meste a bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení.  Od 15:30 hod. sa môžu na prehliadku objednať aj občania nášho mesta so svojími deťmi, ktoré sú staršie ako 12 rokov. V prípade záujmu si môžte aj obhliadku rezervovať na tel +421 908 499 210.

Program vo vlaku je len začiatok komplexného programu protidrogovej prevencie v našom meste.

Vlak odchádza a my pracuje s náväznym  programom s názvom „To je zákon, kámoš!“ priamo na školách. Na základe toho istého príbehu sa nasledujúci program zameriava na legislatívne aspekty prevencie drog, ich užívania a distribúcie. Interaktívnym spôsobom policajt vysvetľuje právne a nelegálne situácie z nášho príbehu v kontexte trestného práva.

Cennou súčasťou projektu je zber a analýza údajov. V relatívne krátkom čase je možné získať aktuálne údaje od veľkého počtu účastníkov, ktoré sú následne  vyhodnotené. Deti vyplnia anonymný dotazník, ktorý obsahuje otázky týkajúce sa ich voľného času, skúseností s drogami, právneho povedomia a hodnotenia návštevníkov

Z posledných dát pre mesto Čadca  z roku 2019,  môžeme vyčítať, že deti začínajú experimentovať s tabakovými výrobkami okolo dvanásteho a trinásteho  roku.  Na dotazník odpovedalo 394 žiakov. Priemerný vek bol 13,66 roka.

TABAK - Až 51,02 % žiakov už má skúsenosť s fajčením. Priemerný vek prvého kontaktu s cigaretou je 13 rokov. Až 74 % detí si cigaretu zohnalo od kamarátov, 21 % od rodiny. Kúpilo si ich  12 % žiakov .  Pokiaľ ide o motiváciu k prvému skúsenosti s cigaretou, jasne prevažuje 82 % zvedavosť, nasleduje 30 % kontakt s kamarátmi , 32 % zábava , 14 % rodina a 12 % frajerina.

ALKOHOL- Alkohol a prvý experiment sa objavuje v 12 rokoch. Až 76,65 % žiakov už má skúsenosť s alkoholom. Najväčší nárast môžeme vidieť medzi trinástym a pätnástym rokom. Najčastejšie sa deti stretávajú s pivom až 54,97 %, nasledujú víno a destiláty. Až 64 % detí získalo prvý alkohol od rodiny a 34 % od kamarátov. Kúpili si ho len 4 % žiakov. Hlavným dôvodom prečo skúsili alkohol je 70 % zvedavosť, 45 % rodina a 23 % zábava a kontakt s kamarátmi.

MARIHUANA - Skúsenosti s marihuanou uviedlo 4,57% respondentov a začínajú objavovať vo veku  14 rokov. Pre 22,59  % žiakov je ľahké zohnať marihuanu. V rámci vekového rozmedzia, ktoré sme skúmali v meste Čadca, krivka skúseností s marihuanou kontinuálne stúpa. Hlavným dôvodom sú kamaráti až 100 %, potom je to zábava a zvedavosť v 50 %. Ti, ktorí majú skúsenosti s marihuanou, uviedli v necelých 50 percent, že jej užívanie má malé, alebo len stredné riziká.

Celkom 93 % žiakov hodnotilo tento protidrogový  program za najlepší a taktiež  by ho doporučili svojím kamarátom a známym.

Prílohy na stiahnutie