Zachránený ľudský život

Dňa 23.1.2020 v čase o 16:15 hod. hliadka Mestskej polície Čadca dostala oznam od občanov, že na Ul.Hollého pri budove Kysuckej televízie leží na zemi nejaká osoba. Po príchode hliadky na miesto na zemi ležal 63.ročný muž z Čadce, ktorý sa sťažoval na bolesti nôh, pre ktoré nebol  schopný samostatnej chôdze. Hliadka okažite privolala Rýchlu zdravotnú pomoc (ďalej len RZP). Muž na zemi do príchodu RZP najskôr komunikoval , ale následne začal strácať vedomie. Hliadka na mieste opäť kontaktovala linku RZP a riadila sa pokynmi zdravotníka. Muž bol uložený do stabilizovanej polohy, hliadka mestskej polície ho poprykrývala svojími bundami až do príchodu RZP. Podľa obhliadajúceho lekára muž by bez rýchleho zásahu zomrel na podchladenie.