• Úvod
  • Novinky
  • Elektrická kolobežka nie je hračka, musíte dodržiavať tieto pravidlá

Elektrická kolobežka nie je hračka, musíte dodržiavať tieto pravidlá

Elektrická kolobežka s elektromotorom do 0,25 kW (25 km/h) patrí od 1.12.2019 na cestu a platia pre ňu vybrané odseky o chodcoch a cyklistoch. Jej používatelia sa tak zaradili medzi vodičov nemotorových vozidiel podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 55a – Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom.

Čo je potrebné dodržiavať?

1. Ak jazdíte na kolobežke s motorčekom, tak ste už z pohľadu zákona vodičom nemotorového vozidla. Teda platia pre vás pravidlá ako napríklad pre cyklistu.

2. Ak jazdíte na klasickej kolobežke, teda sa pohybujete iba vďaka vašej fyzickej aktivite, ste chodec. Máte teda jazdiť po chodníku a nie po ceste.

3. Na elektrickej kolobežke nemôžete byť pod vplyvom alkoholu, výnimkou je, ak jazdíte v obci alebo na cestičke pre cyklistov. Jeho hodnota však nesmie presiahnuť 0,5 promile (to je hodnota cca jedného piva).

4. Na elektrickej kolobežke môžete jazdiť po cestičkách pre cyklistov, ale nesmiete cyklistov ohrozovať a obmedzovať.

5. Po chodníku môžete ísť maximálne rýchlosťou chôdze, teda cca 5 km/h.

6. Na kolobežkách s pomocným motorčekom musia ich vodiči jazdiť len jednotlivo za sebou.

7. Počas jazdy je kolobežkár povinný oboma rukami držať riadidlá (s výnimkou prípadu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy).

8. Na kolobežke s motorčekom sa nesmie prepravovať viac ľudí, nesmiete prevážať ani zvieratá a náklad, ktorý by vám sťažoval jazdu.

9. Na kolobežke s pomocným motorčekom smiete jazdiť po ceste iba vtedy, ak máte viac ako 15 rokov (netýka sa to obytnej zóny, poľnej cesty či cestičky pre cyklistov).

10. Prilba nie je povinná , ale doporučuje sa  ju kôli bezpečnosti.