• Úvod
  • Novinky
  • Preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na mládež

Preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na mládež

V nočných hodinách dňa 27.1.2023 hliadky Mestskej polície Čadca spolu s hliadkami Obvodného oddelenia Policajného zboru Čadca uskutočnili ďalšiu preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú najmä na dodržiavanie zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, kontrolu dodržiavania verejného poriadku, pátranie po omamných a psychotropných látkach, pátranie po hľadaných a nezvestných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti. Počas akcie policajti skontrolovali viacero miest a podnikov, kde sa stretáva mládež, pričom u 28 kontrolovaných mladistvých osôb vo veku 15 až 17 rokov vykonaním dychových skúšok bolo zistených 7 priestupkov, ktoré  boli riešené na mieste v blokovom konaní. Pri kontrole boli uložené aj 4 priestupky za pitie alkoholických nápojov na verejnosti a 2 priestupky za znečistenie verejného priestranstva.

Všetky zistené prípady užitia alkoholu mladistvých budú oznámené na príslušný obecný, alebo mestský úrad v zmysle  zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších zmien a doplnkov.

Akcie tohto druhu bude polícia v nepravidelných intervaloch vykonávať preventívne aj naďalej.