• Úvod
  • Novinky
  • Naša dobrovoľníčka získala ocenenie Rady mládeže Žilinského kraja ...

Naša dobrovoľníčka získala ocenenie Rady mládeže Žilinského kraja za aktívne občianstvo a ľudskosť v kategórii aktívny mládežník

Veľká gratulácia našej aktívnej dobrovoľníčke z klubu mládeže Mestskej polície Čadca  Kajke Lobodášovej, ktorá získala ocenenie  Rady mládeže Žilinského kraja za aktívne občianstvo a ľudskosť v kategórii aktívny mládežník.

Mestská polícia Čadca spolupracuje s dobrovoľníkmi v klube mládeže mestskej polície už od roku 2010. Stretli sme veľa skvelých a šikovných mladých ľudí a s niektorými spolupracujeme dodnes. Kajka je však celkom iný dobrovoľník. Ak nie je chorá, vždy príde a pracuje. Je zapojená skoro vo všetkých našich projektoch a svoj voľný čas obetuje pre deti a mládež. Ale ideme po poriadku.

Kajka je zapojená v projekte " Šanca pre správne rozhodnutia", kde žiakom prvého stupňa vysvetľuje škodlivosť cigariet na ľudské telo. V roku 2022 sme celkovo navštívili 4 základné školy v našom meste a realizovali aktivitu pre 103 žiakov. Ďalej Kajka lektoruje protidrogový vlak a to nielen v našom meste, ale po celom Slovensku. Len tento rok jej prešlo rukami viac ako 450 tínedžerov z celého Slovenska, ktorých učí zodpovednému správaniu. Kajka pracuje ako vedúci animátor voľného času všetkých animátorov klubu mládeže mestskej polície Čadca. Tento rok viedla dvojdňové školenie pre animátorov, nakoľko počas letných prázdnin sme pripravili vzdelávacie aktivity pre viac ako 150 žiakov. Taktiež bola ako hlavný animátor vzdelávacieho tábora "Záchranárik" pre 45 detí.

Kajka vypomáha aj na dopravnom ihrisku, kde učí deti bezpečnému správaniu sa na ulici. Len v roku 2022 v mesiaci jún vypomohla nám s 242 žiakmi. Kajku dobrovoľníctvo a práca s deťmi tak inšpirovala, že študuje na pedagogickej fakulte a chce sa stať pedagogickým psychológom, aby mohla naďalej pomáhať deťom. Aj napriek štúdiu stíha neskutočne veľa aktivít a celé leto naozaj obetuje na prácu s deťmi.

Kajka je proste skvelá. Je prínosom a inšpiráciou pre všetkých mladých ľudí. Preferuje zdravý životný štýl a v prevencii pôsobí vo svojej prirodzenej rovesníckej skupine ako vzor. Snaží sa ukázať rovesníkom, aké správanie je zdravé a normálne. Učí deti vyhnúť sa nepríjemným situáciám, ktoré ich pripraví na život.