• Úvod
  • Novinky
  • Hľadáme dobrovoľníkov na zabezpečovanie prechodov pre chodcov v blí...

Hľadáme dobrovoľníkov na zabezpečovanie prechodov pre chodcov v blízkosti základných škôl v našom meste

Už niekoľko rokov Mestská polícia Čadca zabezpečuje bezpečnú cestu z a do školy na prechodoch pre chodcov pred školskými zariadeniami v meste Čadca najmä v ranných ako aj v poobedných hodinách. Cieľom tejto preventívno-bezpečnostnej aktivity je to, aby sa naše deti dostali bezpečne do a zo školy. Táto činnosť v značnej miere vyťažuje prácu hliadok Mestskej polície Čadca každodenne počas školského vyučovania, preto sme prišli s iniciatívou v rámci šetrenia ľudských zdrojov a personálnej politiky poriadkového útvaru zabezpečovania týchto prechodov pre žiakov vyškolením zodpovednej osoby v rámci jednotlivých základných škôl. Poverené osoby sa zúčastnia školenia na Okresnom dopravnom inšpektoráte Čadca v zmysle zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyškolené osoby získajú osvedčenie na zastavovanie vozidiel a sprevádzanie detí na prechodov pre chodcov pred základnými školami.

Pilotným projektom je základná škola Horelica , kde  bezpečnosť žiakov je  už zabezpečovaná školníkom základnej školy. Takéto riešenie hľadáme aj pre ostatné školy ako napríklad základná škola Podzávoz.

Privítame aj dobrovoľníkov z radou rodičov, študentov, či seniorov, ktorí by mali záujem spoluparticipovať pri zabezpečovaní bezpečnosti naších žikaov v meste Čadca  a prímestských častiach, aby sa prihlásili na Mestskú políciu Čadca p. srž.Mgr.Marcele Vorekovej na tel: 0918 907 470, alebo na e: mail: mspcadca@gmail.com.

K bezpečnosti detí z do školy môžu pomocť najmä rodičia

Vzhľadom na výšku detí sú tí najmenší v mestskej premávke ohrození asi najviac, pretože ich nie je dobre vidieť. Okrem toho deti vnímajú premávku z úplne inej perspektívy, ako dospelí. No pri ceste, napríklad do školy, nejde len o určenie trasy a jej nacvičenie. Pre deti je dôležité, aby pochopili, ktoré nebezpečenstva na ne v premávke číhajú a na čo si majú dávať pozor. Ak chcete deťom naozaj dobre vysvetliť, ako sa správať v premávke, mali by ste si najprv uvedomiť, že všetko vnímajú z inej výšky. Jednoducho si čupnite alebo kľaknite a pozrite sa na  okolie z výšky ich očí. Deti vidia autá, cyklistov a ostatných účastníkov premávky z iného uhla. A tiež majú menší výhľad. Napríklad hlava prváčika sa nachádza zhruba vo výške hornej hrany batožinového priestoru klasického osobného vozidla. Pri SUV dokonca pod ňou. Dieťa napríklad vidí stáť svoju mamu na druhej strane cesty, no už si nevšimne malé nákladné auto, ktoré sa k nemu blíži zboku.

8 dôležitých vecí, ktoré si opakujte s deťmi

1. Opakujte si cestu do školy

Trasu do školy si určite spolu s dieťaťom a opakovane si ju cvičte. Čím dlhšia a zložitejšia je cesta do školy, tým je dôležitejšie si ju nacvičiť viackrát.

2. Naučte ich správať sa v premávke

Rodičia by mali svojmu potomkovi vysvetliť, kadiaľ a ako má ísť a na čo si dávať pozor – môžu to byť semafory, prechody cez cestu, odbočujúce autá alebo vjazd  do brány.

3. Priechod pre chodcov

Deti by sa mali naučiť, že sa pred priechodom pre chodcov musia zastaviť, rozhliadnuť a na druhú stranu cesty ísť až vtedy, keď všetky autá v oboch smeroch zostanú pred priechodom stáť. Taktiež , že na prechode pre chodcov sa chodí po pravej strane.

4. Komentujete svoje správanie

Deti sú vynikajúci pozorovatelia. Pozorujú vás pri všetkom, čo robíte, učia sa a opakujú po vás. Môžete to využiť a pri ceste do školy jednoducho nahlas komentujte, čo robíte a prečo to tak robíte. Napríklad: Chodci majú na semafore zelenú, napriek tomu sa najprv pred priechodom zastavíme, pretože musíme dať pozor na odbočujúce autá a cyklistov.

5. Nechajte sa dieťaťom viesť

Pri ceste do školy sa nechajte viesť vašim dieťaťom a zistíte, koľko času na cestu potrebuje a aké dojmy a ťažkosti opisuje. Takto sa najlepšie a najrýchlejšie dozviete, s čím má vaše dieťa ešte problémy a čo potrebuje zlepšiť.

6. Najkratšia cesta nemusí byť najbezpečnejšia

Deti  by mali na ceste do a zo školy prechádzať cez cestu čo najmenej, aj keď by im mala trvať dlhšie. Radšej zvoľte dlhšiu, ale bezpečnú trasu.

7. Prvý raz

Skôr, ako vaše dieťa pôjde do školy samé, sa uistite, že cestu zvládne. Pozorujte vášho potomka z dostatočnej vzdialenosti. Ak sa nedrží dohodnutých pravidiel, musíte s ním o tom hovoriť.

8. Deti, ktoré chodia do školy autobusom

Ak je škola ďalej a vaše dieťa musí využívať autobus, malo by sa naučiť, ako sa správať na zastávke alebo ako bezpečne nastupovať do a vystupovať z autobusu.

Za Vašu ochotu a pomoc Vám vopred ďakujeme.

Vaša mestská polícia