• Úvod
  • Novinky
  • Opäť víkend plný agresie, arogancie, napádania verejných činiteľov

Opäť víkend plný agresie, arogancie, napádania verejných činiteľov

Vyčíňanie výtržníkov z okresu Čadca počas tohto víkendu  skončilo niekoľkými podozreniami z trestných činov výtržníctva, napadnutých verejných činiteľov ako aj  niekoľkými priestupkami za hrubé správanie, znečistené verejné priestranstvo či vzbudzovanie verejného pohoršenia.  Pešia zóna v Čadci sa stáva opäť najmä počas víkendov ulicou plnej agresie a arogancie.

Z piatka 4.3.2022 na sobotu 5.3.2022 nás telefonicky požiadali z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Čadci o poskytnutie súčinnosti pri obnove verejného poriadku na ul. Hornej pri hoteli Tatra na pešej zóne. Na miesto bola vyslaná hliadka Mestskej polície Čadca. Na mieste dochádzalo k vzájomnému fyzickému napadnutiu osôb Denis B. Z Novej Bystrice a Peter M. Z Kalinova, Krásno nad Kysucou. Obe osoby z miesta odviezla Rýchla zdravotná pomoc. Pre podozrenia z trestných činov výtržníctva a ublíženia na zdraví  bola vec odovzdaná Obvodnému oddeleniu PZ SR v Čadci.

Zo soboty 5.3.2022 na nedeľu 6.3.2022 bol  Martin K. Z Čierneho pri Čadci zaregistrovaný na kamerovom systéme pred barom Clip ako fyzicky napadol Tomáša M. Z  Krásna nad Kysucu, ktorého zhodil tvárou na zem a následne ho škrtil. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka Mestskej polície Čadca, kde Martin K. kládol aktívny odpor. Použité museli byť donucovacie prostriedky. Následne bol predvedený na centrálu mestskej polície za účelom zistenia totožnosti.  Pre podozrenie z trestného činu výtržníctva bola  privolaná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru z Čadce, ktorá menovaného prevzala. Pri odchode z budovy M. Kučák ešte úmyselne poškodil  ďalší majetok Mestskej polície Čadca.