• Úvod
  • Novinky
  • Od 1.marca 2022 budú môcť chodník využívať len chodci, cyklisti a ...

Od 1.marca 2022 budú môcť chodník využívať len chodci, cyklisti a kolobežky.

Novela zákona o cestnej premávke od 1. marca 2022 zakazuje parkovanie áut na chodníkoch. Parkovanie na chodníku už pre autá nebude možné ani v prípade, že nechajú chodcom voľný priestor jeden a pol metra. Chodník už bude patriť takmer výlučne chodcom. Parkovanie na chodníku bude prípustné len pre bicykle a motocykle, avšak len v prípade, ak na ňom zachovajú voľnú šírku jeden a pol metra.

Zmeny pre cyklistov. Novela zákona by mala znížiť počet nehôd cyklistov.

Zmeny v zákone o dopravnej premávke v prospech cyklistov:

- Pri predchádzaní cyklistu, chodca alebo vodiča malého motocykla musí vodič auta dodržať minimálny odstup jeden a pol metra pri rýchlosti nad 50 km/h a jeden meter pri rýchlosti do 50 km/h.

- Osoby, ktoré vezú v sedačke deti do 10 rokov alebo ich sprevádzajú na bicykli, môžu bicyklovať aj na chodníku, ak tým neobmedzia ani neohrozia chodcov.

- Cyklista má na cyklotrase vedúcej popri ceste prednosť pred odbočujúcimi autami. Doposiaľ mal prednosť len na namaľovanom pruhu.

- Zákon definuje tzv. bicyklovú cestu, ktorú môžu cyklisti využívať v celej šírke vo svojom smere jazdy, majú na nej prednosť pred autami a autá na nej nesmú prekročiť rýchlosť 30 km/h.

- Povoľuje sa jazda dvoch cyklistov vedľa seba na poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne.