• Úvod
  • Novinky
  • Vraky bude možné odtiahnuť od 15.mája 2021 aj v prípade, ak aspoň p...

Vraky bude možné odtiahnuť od 15.mája 2021 aj v prípade, ak aspoň pol roka nebudú spôsobilé na premávku.

Správca cesty bude môcť odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, ak je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Aby sa však napríklad neodťahovali autá, ktorým práve skončila platnosť STK, nespôsobilosť musí trvať aspoň pol roka.

V súčasnosti zákon predpokladá tri situácie, v rámci ktorých je správca cesty oprávnený odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka. Ide o situácie, keď vozidlo stojí na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky. Zahŕňa to aj prípady, keď vozidlo stojí na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené.Týka sa to tiež situácií, kedy je vozidlo bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu, alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.

Návrhom zákona sa vytvára alternatíva k existujúcej úprave odstraňovania nepojazdných vozidiel podľa zákona o odpadoch. Poslanci poukázali na to, že pred odstránením vozidla je podľa zákona o odpadoch potrebné rozhodnutie okresného úradu, odboru životného prostredia, ktorým je vozidlo prehlásené za vrak, tzv. odpad. Keďže tento proces je podľa predkladateľov pomerne zdĺhavý, návrh vytvára pre správcov komunikácií novú možnosť ako efektívne odstraňovať z parkovísk vozidlá nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Platná právna úprava o odpadoch ostáva nedotknutá.