• Úvod
  • Novinky
  • Pravidlá chodcov a cyklistov na cestičkách pre cyklistov a chodcov

Pravidlá chodcov a cyklistov na cestičkách pre cyklistov a chodcov

Krásne počasie nás určite láka za športom do prírody, alebo na bicykel. Aké sú presné pravidlá cyklistov a chodcov na cestičkách pre cyklistov a chodcov?  Často to nevedia žiaci ako aj dospelí, preto sme sa rozhodli vám to objasniť bližšie.

Cestička pre cyklistov je len vtedy cestičkou, keď je označená príslušnou dopravnou značkou C8- cestička pre cyklistov.

https://www.skvelaautoskola.sk/dopravna-znacka/c-8

Komunikácia označená takouto značkou je určená predovšetkým cyklistom. Značka prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Smie ju však použiť aj vybraná skupina chodcov. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

C12 – cestička pre chodcov a cyklistov

https://www.skvelaautoskola.sk/dopravna-znacka/c-12

Značka prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Ak na trase nie sú vyznačené pruhy pre chodcov a cyklistov, riadime sa základnými pravidlami chodcov podľa §42 80/1966 Zb. Vyhlášky o pravidlách cestnej premávky, kde chodec je povinný chodiť po chodníku, a to vpravo; kde nie je chodník, je povinný chodci po ľavej krajnici a kde ani táto nie je alebo ak je neschodná, pri ľavom okraji vozovky. Chodci smú ísť po krajnici alebo pri okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak neohrozia alebo ak neobmedzia cestnú premávku.

Ďalej cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.

Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a  cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.