• Úvod
  • Novinky
  • Z činnosti Mestskej polície Čadca a ďalší zachránený život

Z činnosti Mestskej polície Čadca a ďalší zachránený život

Podávanie alkoholu mladistvým:

- 06.03.- Ul. Slobody- pri Tescu bol zaregistrovaný opitý mladistvý Samuel S., bytom A. Bernoláka, Čadca- dychová skúška 0,91mg/l, menovaného si na MP prevzal otec Jaroslav S. a opitá mladistvá Simona N., bytom Hurbanová, Čadca- dychová skúška 0,21 mg/l- v zmysle §30 sú uvedené skutočnosti v riešení.

- Ul. Slobody- pri Tescu bol zaregistrovaný mladistvý opitý Samuel S., bytom Rieka, Čadca, ktorému podal alkohol Marek U., bytom Raková, ktorému bola udelená bloková pokuta v zmysle §30.

- MP- na kamere bola pred barom Clip zaregistrovaná mládež pijúca alkohol- na mieste sa nachádzala mladistvá Viktória L., bytom Dlhá nad Kysucou, dychová skúška 0,52mg/l, alkohol jej podal Peter J., bytom Vyšná Korňa, ktorému bola udelená bloková pokuta v zmysle §30.

- PZ- Vladimírovi B., bytom Podvysoká bola udelená bloková pokuta v zmysle §30, v bare Clip podal alkohol mladistvému Miroslavovi S., bytom  Podvysoká, dychová skúška 0,43 mg/l .

Násilie:

- 06.03.- MP - tel. oznámila predavačka z Hladného vlka z Ul. Malej p. Završanová, že v prevádzke sa im strhla bitka- preverené, Jaroslav P., bytom Okružná, Čadca kopal do dverí prevádzky, škodu nespôsobil, menovanému bola udelená bloková pokuta v zmysle §50/1, k bitke a napadnutiu osôb nedošlo.

Obťažovanie:

- MP- tel. oznámil pán z f. Hanes na Ul. A. Hlinku, že ich zamestnankyňu, ktorá išla do práce sledoval od podchodu nejaký muž, ktorý šiel za ňou až do šatne, muža majú aj na kamerovom systéme- na mieste hliadke Martina Trembošová uviedla, že fyzicky jej neublížil, ani sa navyhrážal, po tom ako začala kričať ušiel, vec nechce riešiť.

Túlavé psi:

- 07.03.- MP- tel. oznámil pán K., bytom Milošová U Ščurého, že našiel túlavého sa psa- pes francúzsky buldoček, známku č. 5223 + čip, tel. bola vyrozumená majiteľka Vanesa Š., bytom Podzávoz, Čadca, ktorá si ho prevzala na centrále, menovanej bola udelená bloková pokuta.

- 08.03.- MP- tel. oznámila pani Ch., že na Komenského ulici v okolí bl. 148 sa pohybuje bez majiteľa veľký čierny pes- preverené, hliadkou bol pes odchytený, pes mal čip, tel. bola vyrozumená  majiteľka psa Mária S., bytom U Hluška, Čadca. na centrále si ho prevzala, menovanej bola udelená bloková pokuta.

Riešenie občianských sporov, spolunažívanie:

- 04.03.- MP- tel. oznámila pani H., že na OMV Horelica majú opitých zákazníkov, ktorí nechcúodísť- na mieste sa nachádzal Peter K., bytom  A. Hlinku a Vladimír K., bytom Rieka Vojty, ktorý v priestoroch OMV fajčili a vulgárne sa vyjadrovali, hliadkou boli na centrálum predvedení  na zistenie totožnosti- menovaným boli udelené blokové pokuty.

Privolaná rýchla zdravotná pomoc  /RZP/:

- 07.03.- MP- tel. oznámila p. P., že z hotela Tatra Inn vidí na Ul. Malej pred Hladným vlkom na zemi ležať muža- preverené, jednalo sa o Michala Š., bytom U Buty, Čadca, ktorý bol silno pod vplyvom alkoholu, neschopný chôdze a komunikácie. Hliadkou bol  udržiavaný počas zákroku pri vedomí, opakovane zvracal, bol daný do stabilizovanej polohy a prikrytý termofóliou. Tel. privolaná RZP ho odviezla do nemocnice.