Vodič bez vodičského preukazu

Hliadka mestskej polície si dňa 27.1.2020 všimla podozrivého vodiča , ktorý nereagoval na znamenia policajtov. Vozidlo sa im podarilo dostihnúť o ulicu ďalej. Vodič zastavil až na výstražné svetelné upozornenia. Pri kontrole  totožnosti sa nevedel preukázať platným vodičským oprávnením. Jednalo sa o 23. ročného Pavla z obce Čierne. Okamžite bolo privolaná hliadka obvodného oddelenia štátnej polície, ktorá menovaného obvinila z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 Trestného zákona, nakoľko tomuto vodičovi bolo vodičské oprávnenie zadržané na 6 mesiacov.