• Úvod
  • Novinky
  • Mestská polícia Čadca za rok 2019 riešila celkom 51 vrakov motorový...

Mestská polícia Čadca za rok 2019 riešila celkom 51 vrakov motorových vozidiel

V roku 2019 riešila Mestská polícia Čadca ( ďalej len MsP ) celkovo 1899 priestupkov na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na území mesta.

Kontrole na vyhradených platených parkovacích miestach bolo podrobených viac ako 5000 vozidiel a celkovo bolo zistených 452 priestupkov. K menšiemu počtu kontrolovaných vozidiel došlo hlavne pre zvýšenú poruchovosť parkovacích automatov, ako aj v dôsledku zníženia počtu parkovacích miest s povinným platením za parkovanie.

Vlastnou vyhľadávacou činnosťou bola zdokumentovaná najväčšia časť priestupkov.  Tieto priestupky tvorili necelých 81 % všetkých dopravných priestupkov.  Od občanov bolo prijatých 363 oznamov, čo predstavuje viac ako 19% priestupkov.  Tradične najväčší podiel tvorili oznamy na parkovania na vyhradených parkovacích miestach, na mestskej zeleni  a  na sídliskách. Ďalšie sťažnosti boli na  parkovanie na miestach, kde je to zakázané dopravnou značkou, alebo všeobecnou úpravou pravidiel cestnej remávky /hlavne neprejazdnosť niektorých úsekov ciest /.

Osobitnú kategóriu, na ktorú je zameraná pozornosť  v rámci vyhľadávacej hliadkovej služby MsP tvoria staré vozidlá  /vraky motorových vozidiel/  a vozidlá, u ktorých je predpoklad, že sa starými vozidlami stanú vzhľadom na ich technický stav. MsP  v roku 2019 zadokumentovala 51 takýchto  motorových vozidiel. V porovnaní s rokom 2018  je to menej o 18 vozidiel. Vozidlá boli priebežne ich majiteľmi po výzve odstránené z miestnej komunikácie, alebo verejného priestranstva. V súčasnej dobe je v riešení 7 starých a  nepojazdných  vozidiel.